Kurátor:
Ľuboš Lehocký

Vernisáž:
štvrtok, 14. septembra 2017 o 17.30 hod.

Trvanie výstavy: 14.9. – 22.10.2017>

Miesto konania:
Galéria mladých
Na stiahnutie:

Pozvánka
Tlačová správa
Mediálna odozva:

V galérii zajtra otvoria... [MY Nitra]
Vernisáž výstavy:

        

Kristián Németh — Crack

Kristián Németh sa doposiaľ vo svojej tvorbe často vracal najmä ku kritickému dialógu so súčasnou katolíckou cirkvou. Výstavou Crack v Galérii mladých v Nitre sa však odkláňa od v minulosti...

Kristián Németh sa doposiaľ vo svojej tvorbe často vracal najmä ku kritickému dialógu so súčasnou katolíckou cirkvou. Výstavou Crack v Galérii mladých v Nitre sa však odkláňa od v minulosti pertraktovaných tém a vymedzených rámcov a svoje vyjadrenia buduje interpretačne otvorenejšie a všeobecnejšie. Jeho aktuálne inštalácie sú svojim koncíznym, úsporným, subtílnym, ale znepokojivým výrazom podobné tým z minulosti, no prekračujú staršie tematické a ideové horizonty. Autor tu už nereflektuje napríklad trieštiaci sa vzťah konkrétneho jednotlivca k inštitúcii cirkvi, ale všíma si samotnú krehkosť ako fenomén, ktorý prestupuje akýkoľvek vzťah. Krehkosť je tu nahliadaná ako symbolická kvalita, všeobecný princíp či tušená a znenazdajky odhalená vlastnosť vecí, ľudí, hodnôt. Némethove aktuálne práce možno vnímať aj ako krehké pomníky a pomníky krehkosti ako takej. Sú to opozitá monumentov konkrétnych historicko-politických udalostí alebo osobností, ktoré vídame v uliciach a na námestiach v podobe masívnej bronzovej hmoty, ktorá neraz stojí na krehkejších základoch ako autorova dočasná krištáľová architektúra v Nitrianskej galérii.

Ľuboš Lehocký


Kristián Németh (1983) absolvoval v rokoch 2008 – 2014 štúdium v intermediálnom ateliéri IN na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením prof. Ilony Németh. Od roku 2016 pôsobí ako doktorand na katedre Socha, objekt, inštalácia pod vedením Martina Piačeka. V roku 2015 získal hlavnú cenu v ESSL Art Award. Vystavoval na Slovensku a v ďalších krajinách Európy, žije v Bratislave. Pohľady z výstavy:

              


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.