21.11.2007

16.01.2008

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Kontinuita ako kontext – Kontext ako kontinuita

Svojou sochárskou, medailérskou, maliarskou a grafickou tvorbou sa v Nitrianskej galérii predstavuje jubileujúci Juraj Sapara, ktorý v máji oslávil svoje šesťdesiatiny...

Juraj Sapara

Miesto konania výstavy: Salón, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:21.11.2007 o 17,00 hod
Trvanie výstavy: 21.11.2007 – 16.1. 2008

Kurátor: PhDr. Marta Hučková

Svojou sochárskou, medailérskou, maliarskou a grafickou tvorbou sa v Nitrianskej galérii predstavuje jubileujúci Juraj Sapara, ktorý v máji oslávil svoje šesťdesiatiny. V r. 1963-1967 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor kamenosochárstvo. V štúdiu pokračuje na VŠVU v Bratislave v sochárskom ateliéri prof. Fraňa Štefunku, prof. Jozefa Kostku na oddelení figurálneho sochárstva. Absolvoval v r. 1973. Od tohto roku sa venuje voľnej sochárskej tvorbe, monumentálnej a komornej plastike, tvorbe diel v architektúre, medailérskej tvorbe, kresbe, maľbe a počítačovej grafike. Juraj Sapara pravidelne prezentuje svoju tvorbu nielen na domácej pôde, ale i v zahraničí. Je spoluzakladajúcim členom združenia GERULATA, tiež patrí k zakladajúcim členom Združenia medailérov Slovenska (1990), organizuje a zakladá Medzinárodné sochárske sympózium BRONZ ’94 v Galante. V r. 1995-2004 pedagogicky pôsobí na SPŠG v Bratislave, kde vyučuje počítačovú grafiku, grafiku tlačových médií a grafický dizajn. 1996 organizuje Medzinárodné medailérske sympózium Moravany ’96 . Ako člen komisie guvernéra Národnej banky Slovenska (pre pamätné mince) pôsobí v r. 1997-1998. Pedagogicky pôsobí na FVU, Akadémii umení v Banskej Bysrici na katedre grafiky v r. 1997 – 1999. Od tohto roku pôsobí na katedre sochárstva, kde sa v r.2000 sa stáva vedúcim ateliéru FVU, katedra sochárstva, AU v Bankej Bystrici, v r. 2003-2004 pôsobí vo funcii prorektora, v r. 2004 bol habilitovaný na docenta v odbore voľné výtvarné umenie (VŠVU Bratislava). Autor žije a tvorí v Bratislave.