Konferencie a sympóziá

Konferencie a sympóziá zamerané na súčasnú problematiku vizuálneho umenia


RODOVÉ ASPEKTY SÚČASNÉHO UMELECKÉHO DISKURZU

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA K.O.MIX

GRAFFITI A STREET ART