Vystavujúci autori:
Jerguš Gálik, Dávid Kurinec, Štefan Sekáč, Zuzana Svatíková, Adam Svatík

Kurátor: Martina Vyskupová

Vernisáž:
štvrtok 21. septembra 2017
o 18.00 hod.

Trvanie výstavy:
21. 9. – 22. 10. 2017

Miesto konania: Bunker
Na stiahnutie:

Pozvánka
Tlačová správa
Vernisáž výstavy:

           

Kinder, Küche, Kirche

Výstava predstaví spoločný projekt študentov Katedry úžitkového umenia bratislavskej VŠVU...

Výstava Kinder, Küche, Kirche predstaví spoločný projekt študentov Katedry úžitkového umenia bratislavskej VŠVU Jerguša Gálika, Dávida Kurinca, Štefana Sekáča, Zuzany Svatíkovej a tiež Adama Svatíka. Je vytvorený a reaguje priamo na galerijný priestor Bunkra, v ktorom bude výstava inštalovaná. Jej názov sa vzťahuje k obdobiu Slovenského štátu (1939 – 1945) – odkazuje na heslo „Deti, kuchyňa, kostol“, ktorým bol po vzore nacistického Nemecka podporovaný stereotyp ženy – matky. Bola definovaná ako starostlivá a obetavá bytosť, ktorá je potrebná v domácnosti a má vychovávať deti, čo bolo považované za vzor dokonalosti. Táto definícia z veľkej časti mýtizujúca jej úlohu, polarizovala mužský a ženský svet a zdôrazňovala mužskú nadradenosť a ženskú podriadenosť. Napriek rôznym sociálnym klišé, ako aj ideologickým významovým rovinám (radikálnym a extrémistickým teóriám alebo myšlienkam feministického hnutia) je žena aj dnes vnímaná ako tvorkyňa útulného domova a strážkyňa rodinného krbu.
Ústredným motívom prezentovaného projektu je otázka postavenia ženy v súčasnosti ako dôležitého prvku nielen v rodine, ale aj v celej spoločnosti. Túto skutočnosť autori sčasti ironizujú a dávajú ju do súvislosti so súčasnými často prehnanými a vyhrotenými spoločenskými náladami spojenými s extrémistickými a radikálnymi politickými názormi a prejavmi. Hravou, zámerne gýčovou formou sa pokúšajú navodiť príjemnú atmosféru v priestore, ktorý sám o sebe evokuje negatívne pocity (bunker je obrannou stavbou určenou na ochranu, ktorá súvisí primárne s obdobím vojny a bojov). V jednej časti budú inštalované predmety dennej spotreby z porcelánu, keramiky a skla spolu s ďalšími artefaktmi, ktoré navodzujú každodenný život a domácnosť v kontexte spomínaného výstavného miesta. V ďalšej časti budú prezentované objekty a inštalácie, ktoré pripomínajú akýsi absurdný posvätný priestor v nadväznosti na predtým zmienené, niekedy nezmyselné ideológie. Výtvarníci spoja svoj umelecký prejav v podobe autorských diel vlastného výtvarného zamerania s rôznymi formami digitálnych technológií a prvkami site specific a performatívneho umenia.

Jerguš Gálik, Štefan Sekáč, Zuzana Svatíková a Dávid Kurinec sú študentmi posledného ročníka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Katedre úžitkového umenia v Ateliéri keramiky (u MgA. Daniela Piršča) a v Ateliéri skla (u Mgr. Art. Patrika Illa). Zúčastnili sa na zahraničných stážach v Poľsku, Izraeli a Estónsku. Vystavovali v rámci študentských skupinových výstav doma aj v zahraničí. Adam Svatík je študentom Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe v odbore Filozofia.

Martina Vyskupová


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.