21.03.2013

28.04.2013

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Jozef Kostka, Klasik slovenskej sochárskej moderny

Nitrianska galéria vystavuje v Reprezentačných sálach Župného domu po prvýkrát súborné dielo slovenského sochára Jozefa Kostku (1912 – 1996)...

 

Jozef Kostka-pozvánka-invitation ( údaje sú v texte na stránke)

Jozef Kostka, Klasik slovenskej sochárskej moderny

kurátorka: Marcela Macharáčková

hudobný hosť: Juraj Madari – viola

vernisáž výstavy: štvrtok 21. 3. 2013 o 17:00 hod.

miesto konania výstavy: Reprezentačné sály, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra
výstava potrvá do 28. 4. 2013

diela na výstavu zapožičala: Galéria Jozefa Kostku v Bratislave

 

     Nitrianska galéria vystavuje v Reprezentačných sálach Župného domu po prvýkrát súborné dielo slovenského sochára Jozefa Kostku (1912 – 1996). Sto rokov od narodenia umelca si v minulom roku pripomenuli súbornými výstavami  Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Zoya Museum v spolupráci so Slovenskou národnou galériou v Modre a menšou komornou výstavou Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom. Súčasná výstava v Nitre predstavuje prierez životného diela (sochy a kresby) z pozostalosti autora, ktoré sa nachádzajú v majetku Galérie Jozefa Kostku v Bratislave.                                                                                                                 

     Jozef Kostka pochádzal zo starého habánskeho rodu džbankárov v Stupave na Záhorí. Jeho prvým učiteľom mu bol strýko, ľudový keramik Ferdiš Kostka. Umelecké nadanie po svojich predkoch zúročil mladý umelec štúdiom na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe a na študijnom pobyte v Paríži v roku 1938. Po návrate domov sa bezprostredne zapojil do kultúrneho života v Bratislave. Vystavoval s Jánom Mudrochom a podieľal sa na vydávaní zborníkov nadrealistických slovenských básnikov s protivojnovým obsahom. Kostka priniesol na Slovensko impulzy českej sochárskej školy 20. storočia, ale aj francúzskeho sochárstva od Rodina po Maillola. Kostkove „živé“ sochy, ktoré zostúpili z piedestálu statických pomníkov, prijala mladá básnická generácia s nadšením. Rudolf Fabry ich nazval básnickými sochami – sochárskymi básňami. Jeho rané plastiky: Dievča s drapériou (1939), Poézia (1939–42), Noc (1940), Sen (1941–42), Rok štyridsiaty štvrtý (1944) patria dnes k zlatému fondu slovenského moderného sochárstva.

     Kostka patrí k zakladateľom slovenskej povojnovej kultúry. V roku 1949 stál pri zrode Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a pri založení Slovenskej národnej galérie.  Ako profesor – pedagóg vychoval v rokoch 1948 až 1972 generácie slovenských sochárov.

V povojnovom období vytvoril niekoľko monumentálnych pomníkov s tematikou Slovenského národného povstania. Jeho súsošie Obrancovia (Pomník SNP) v Partizánskom patrí k najlepším realizáciám pomníkovej tvorby tohto obdobia na Slovensku. Na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov naberá Kostkova tvorba komornejší charakter. Svoje výtvarné hľadania preveruje  stovkami kresieb, ktoré sú kľúčom k jeho sochám. Kostka sa stal v tejto súvislosti významným predstaviteľom sochárskej kresby v Československu. Jeho kresby zaujali mnohých významných historikov umenia, v roku 1962 vychádza umelcovi monografia venovaná jeho kresbám z pera Karola Vaculíka. V období spoločenského uvoľňovania aj Kostkove práce prechádzajú premenami. Jeho básnická obrazotvornosť so silným sochárskym cítením nachádza nové tvary a objekty v metamorfózach ženských postáv a kvetov, v prírode, kameňoch, v spomienkach na detstvo v Marianke a v Stupave. Šesťdesiate roky patria v jeho tvorbe k najplodnejším. Popri bohatej kresebnej činnosti vznikajú desiatky sochárskych štúdií i monumentálne plastiky (Veľká balada, Veľký kvet, Matica, všetky 1967; Vládca, Nájdený tvar, obe 1967–1968 a ďalšie).  V roku 1967 je umelec na vrchole svojich tvorivých síl aj spoločenského uznania menovaný národným umelcom.  Kostkova tvorba tohto obdobia  bola zhodnotená súbornými výstavami v bratislavskom Dome umenia a v pražskom Mánese (1968–1969).

     Spoločenská angažovanosť v období tzv. Pražskej jari postihla podobne ako mnohých ďalších intelektuálov a umelcov v normalizačnom období aj Jozefa Kostku. V roku 1973 musí opustiť  Vysokú školu výtvarných umení. Žije a naďalej tvorí vo svojom ateliéri v Bratislave a na záhrade v Záhorskej Bystrici, kde vznikli v týchto rokoch Kostkove drevené rustikálne minimalisticky pojaté skulptúry. Jeho neskoré dielo, verejnosti menej známe, obsahuje mnohé kritické spoločenské aspekty, je zbavené všetkej ľúbivosti a až s akousi jadrnou formou vypovedá o duchovnom rozpoložení umelca. V posledných rokoch sa umelec intenzívne venuje tiež drobnej keramickej plastike a maľuje. Kostka a jeho tvorba boli rehabilitované v osemdesiatych rokoch 20. storočia, keď mu usporiadala Národná galéria v Prahe výstavu v Letohrádku na Pražskom hrade (1983) a nasledovne Slovenská národná galéria k 75. výročiu narodenia umelca (1987).

     Dielo Jozefa Kostku má na Slovensku zakladateľský význam. Vytvoril pomyselný most, ktorým sprostredkoval prijatie tendencií moderného európskeho sochárstva 20. storočia do našej kultúry. Na jeho podnetný a bohatý odkaz nadviazali ďalšie generácie slovenských sochárov.

 

Marcela Macharáčková, neter sochára Jozefa Kostku, spracováva a triedi umelcovu pozostalosť,
vedie Galériu Jozefa Kostku v Bratislave

 

Vernisáž:

Kostka -fotografie z vernisáže (1) Kostka -fotografie z vernisáže (2) Kostka -fotografie z vernisáže (3) Kostka -fotografie z vernisáže (4) Kostka -fotografie z vernisáže (5) Kostka -fotografie z vernisáže (6) Kostka -fotografie z vernisáže (7) Kostka -fotografie z vernisáže (8) Kostka -fotografie z vernisáže (9) Kostka -fotografie z vernisáže (10) Kostka -fotografie z vernisáže (11) Kostka -fotografie z vernisáže (12) Kostka -fotografie z vernisáže (13) Kostka -fotografie z vernisáže (14) Kostka -fotografie z vernisáže (15) Kostka -fotografie z vernisáže (16) 

 

Výstava:

jozef_kostka_vystava (18) jozef_kostka_vystava (19) jozef_kostka_vystava (20) jozef_kostka_vystava (21) jozef_kostka_vystava (22) jozef_kostka_vystava (23) jozef_kostka_vystava (24) jozef_kostka_vystava (25) jozef_kostka_vystava (26) jozef_kostka_vystava (27) jozef_kostka_vystava (28) jozef_kostka_vystava (29) jozef_kostka_vystava (30) jozef_kostka_vystava (31) jozef_kostka_vystava (32) jozef_kostka_vystava (33) jozef_kostka_vystava (34) jozef_kostka_vystava (35) jozef_kostka_vystava (36) jozef_kostka_vystava (37) jozef_kostka_vystava (38) jozef_kostka_vystava (39) jozef_kostka_vystava (40) jozef_kostka_vystava (41) jozef_kostka_vystava (42) jozef_kostka_vystava (43) jozef_kostka_vystava (44)