Kurátor výstavy:
Marta Hučková

Vernisáž výstavy:
5.2.2015 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy:
1.3.2015

Miesto konania:
Salón NG
Vernisáž výstavy:

vernisaz (3) vernisaz (4) vernisaz (5) vernisaz (6) vernisaz (7) vernisaz (8) vernisaz (9) vernisaz (10) vernisaz (11) vernisaz (12) vernisaz (13) vernisaz (14)  
Pohľad na výstavu:

exhb (15) exhb (16) exhb (17) exhb (18) exhb (19) exhb (20) exhb (21) exhb (22) exhb (23) exhb (24) exhb (25) exhb (26) exhb (27) exhb (28) exhb (29) exhb (30) 

Jozef Dobiš LX

Jozef Dobiš pri príležitosti svojho životného jubilea sa verejnosti predstavuje výberom zo svojej bohatej, širokospektrálnej komornej tvorby.

Hľadanie východísk tvorby Jozefa Dobiša nachádzame v jeho zaujatí o viaceré výtvarné žánre, ktoré sa u autora samostatne kryštalizovali už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od ukončenia absolutória sa vo svojich maľbách, v technike akryl a olej, venoval figurálnej a plenérovej tvorbe. Dominantné zastúpenie v jeho artefaktoch majú nitrianske veduty i ucelené pohľady na Nitru neodmysliteľne spojené s Nitrianskym hradom a podhradím.

Jozef Dobiš sa už dlhšiu dobu venuje najmä grafickému dizajnu. Navrhuje značky, plagáty, graficky upravuje publikácie, katalógy, obálky kníh. Svoj záujem orientuje i na voľnú grafickú tvorbu. Je autorom množstva výtvarno-priestorových riešení rôznych expozícií pre viaceré inštitúcie a firmy.

V súčasnom období vo voľnej maliarskej a grafickej tvorbe využíva prvky lettrizmu s výstupmi v digitálnej tlači. Prezentovaná výstava autora je v prevažnej miere orientovaná v duchu lettrizmu. Bázou tvorby sa stala staroslovienska hlaholika, na ktorú nadväzuje znakové runové písmo. Predstavuje i digitálne tlače s grafickým rasterom, v ktorých sú zakomponované známe latinské citáty. Svoju komornú maliarsku tvorbu nám autor predstavuje vedutami slovenských miest. Zobrazuje rodné mesto Topoľčany, Bratislavu, ale i známu architektonickú pamiatku, ktorou je Červený kláštor v Pieninách. Nitra, ktorá je jeho srdcovou záležitosťou, je autorom zaznamenaná v dvoch prezentovaných dielach. Hoci sa autor venuje i iným grafickým médiám, sme sa rozhodli prezentovať nie prierez jeho doterajšej maliarskej tvorby, ktorú viacerí z Vás poznáte, ale rozhodli sme sa predstaviť najnovšiu autorovu kolekciu diel z rokov 2013 – 2015.

Akademický maliar Jozef Dobiš sa narodil v Topoľčanoch 24. februára1955. V rokoch 1969 – 1974 študoval na SŠUP – odbor úžitkovej grafiky u akad. maliara Gabriela Štrbu. Od roku 1978 pokračoval v štúdiu na VŠVU v Bratislave u doc. Milana Rašla a prof. Ota Ľuptáka. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1984 začal pedagogicky pôsobiť na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, kde pôsobí do súčasnosti. V období rokov 1997 – 2010 zastával funkciu vedúceho Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PgF UKF v Nitre. V rokoch 2002 – 2003 pôsobil ako prodekan na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vyučuje disciplíny so zameraním na grafický dizajn a grafiku. Pedagogicky pôsobí i na Súkromnej strednej súkromnej umeleckej škole v Nitre ako odborný učiteľ grafického dizajnu. Je členom Umeleckej besedy Slovenska a Združenia N´ 89. Individuálne vystavuje od roku 1985. Pravidelne sa zúčastňuje na kolektívnych spolkových výstavách Združenia N´89. Diela autora sa nachádzajú v akvizičných fondoch slovenských i zahraničných galérií, v súkromných zbierkach nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Od ukončenia absolutória vystavuje individuálne i na kolektívnych výstavách organizovaných Umeleckou besedou Slovenska a výtvarným zoskupením Združenie N´ 89. Autor žije a tvorí v Nitre.