08.09.2007

21.10.2007

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

JESŤ SA MUSÍ!

Fenomén jedla vo výtvarnom umení je síce neustále prítomný, doteraz mu však v kontexte slovenského umenia 20. storočia nebola venovaná samostatná výstava, ktorá by bola zameraná najmä na tvorbu súčasných umelcov...

Erik Binder, Gabika Binderová, Marko Blažo, Klára Bočkayová, Ondřej Brody & Mark Ther (CZ), Martin Derner, Viktor Frešo & Július Koller, Peter Homola, Zuzana Horváthová, Michal Kern, Marek Kianička, Otis Laubert, Stano Masár, Juraj Meliš, Dan Meluzin, Ilona Németh, Katarína Patrášová, Katarína Poliačiková, Vladimír Popovič, Peter Rónai, Mariana Sedlačíková, Ľubo Stacho, Evžen Šimera (CZ), Miloš Urbásek, Jana Želibská

Miesto konania výstavy: Reprezentačné sály NG, Salón NG a Galéria mladých / Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:7. septembra 2007 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 8. 9. – 21. 10. 2007

Kurátor: Omar Mirza, Barbora Geržová

Fenomén jedla vo výtvarnom umení je síce neustále prítomný, doteraz mu však v kontexte slovenského umenia 20. storočia nebola venovaná samostatná výstava, ktorá by bola zameraná najmä na tvorbu súčasných umelcov. Nitrianska galéria sa preto rozhodla zmapovať túto tému a osloviť široké spektrum výtvarníkov tvoriacich v rôznych médiách.

Výstava ponúka pohľad na umenie, v ktorom bolo použité jedlo buď ako samotný materiál tvorby, alebo je prezentované v jeho najrozmanitejších podobách, formách a spôsoboch konzumácie, ale aj v prenesenej a metaforickej rovine, kde pracuje s ideou potravy a konzumu. Zámerom výstavy však nie je ukázať komplexnú prezentáciu všetkých diel, ktoré súvisia s jedlom, snažili sme sa skôr ponúknuť kurátorský výber najreprezentatívnejších prác a divácky atraktívnu, chutnú a pestrú zmes rôznych umeleckých prístupov k danej téme.
Výstavy sa účastní aj najmladšia generácia slovenských začínajúcich umelcov, čím vzniká priestor na konfrontáciu mladých so staršími generáciami, ktorá je rozšírená o hosťujúcich mladých českých umelcov.
Výstava Jesť sa musí! je inštalovaná v Reprezentačných sálach galérie a v Galérii mladých. Rozčlenená je do niekoľkých tematických celkov, ako napr. „Jedlo ako surovina“, „Jedlo a konzum“, „Jedlo ako metafora“ (so samostatnou podskupinou „Posledná večera“) a nakoniec „Jedlo ako odpad“.

K výstave vychádza dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg, v ktorom nájdete profily vystavujúcich výtvarníkov a reprodukcie ich diel.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a podporou Nadácie – Centra súčasného umenia