10.11.2011

15.11.2011

Interaktívne dielne k aktuálnym výstavám pre každého

výtvarné tvorivé dielne

Pozývame Vás na výtvarné tvorivé dielne k výstave Lovu zdar!

Program:

Utorok, 15. 11. 2011 / 15.00 – 17.00 hod.
Zvieramix / objekty z netradičných materiálov

* * *

Štvrtok, 10. 11. 2011 / 16.00 – 18.00 hod.
Trofeje / tvorba mentálnych trofejí striekaním

Foto z prvého workshopu úLOVky:

*

Vstupné: 0,60 € (prehliadka výstavy, lektorský výklad, výtvarný materiál)

Bližšie informácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk , 037/657 96 41

Pozvánka:

ULOVKY_vytvarna dielne k vystave Lovu zdar_8