Autori:
Anna Romanenko & Björn Kühn (RU/DE)

Kurátor:
Omar Mirza

Vernisáž:
štvrtok, 27. novembra 2014 o 18:00

Výstava potrvá do 25. januára 2015

Bunker – Nitrianska galéria
Župné nám. 3
Nitra
Vernisáž výstavy:

              
Fotografie výstavy:

ip (19) ip (20) ip (21) ip (22) ip (23) ip (24) ip (25) ip (26) ip (27) ip (28) ip (29) ip (30) ip (31) ip (32) ip (33) ip (34) ip (35) ip (36) ip (37) ip (38) ip (39) 

Illicit Physics

Výstavný projekt Illicit Physics predstaví diela, ktoré sa odmietajú podriadiť univerzálnym prírodným zákonom, ale aj tým fungujúcim v rámci vizuálneho umenia.

Nemecko-ruské umelecké duo Björn Kühn a Anna Romanenko sa vo svojej tvorbe zameriava na skúmanie funkčných schopností vecí. Vytvára alternatívne ekológie budovaním nástrojov a rozhraní, ktoré vyvolávajú nepredvídané mechanizmy a dôsledky spôsobujúce zmenu ich okolia. Viac o ich spoločnej tvorbe sa dozviete na www.bergenconvention.com. Jednou z ich ostatných prác je Liminal Dome, ktorý vytvorili v Nida Art Colony v Litve (www.liminaldome.com).

Výstavný projekt Illicit Physics („Nezákonná fyzika“) predstaví diela, ktoré sa odmietajú podriadiť univerzálnym prírodným zákonom, ale aj tým fungujúcim v rámci vizuálneho umenia. Nachádzajúc sa v šedej zóne medzi oficiálne platným a zdanlivo nemožným, medzi skutočnosťou a mystifikáciou – pôjde tu o akési sprítomnené a živé science-fiction. Diela reagujú na bývalý CO kryt, ktorý je v podstate útočiskom pred vonkajším svetom, preto sa za dverami Bunkra dá vytvoriť vlastná, vnútorná realita, ktorá tu zostane aj po konci sveta.

Autori pre nitriansku výstavu vybrali diela, na ktorých pracujú dlhodobo a pridali k nim úplne nové veci, vytvorené špeciálne pri tejto príležitosti. Inštalácia Enter Lynx („Vstúp, rys“) pracuje s vlhkým prostredím Bunkra a jeho ventilačným systémom, pričom vytvára hmlu obohatenú o DNA rysa ostrovida, ktorá sa môže vdýchnutím dostať do nášho tela a spôsobiť mutáciu.

V rámci novej série Taxidermy Furniture („Preparovaný nábytok“) vytvorili umelci prototyp sedačky – model „Rys ostrovid“.

Dielo s názvom Leap („Skok“) je alternatívnym meracím prístrojom inšpirovaným tzv. archívnym metrom (platinovo-irídiovou tyčou s prierezom v tvare H), ktorý je uložený v Paríži. Ide tu o vytvorenie nového systému merania vychádzajúceho nie z ľudskej, ale živočíšnej mierky, ktorej je prirodzenejší skok než krok.

Inštalácia Pillars of Creation („Piliere stvorenia“) sa skladá z koberca utkaného na zákazku v Nepále so vzorom vychádzajúcim zo známej fotografie NASA z roku 1995 vyhotovenej Hubblovým teleskopom, ktorá zobrazuje Orliu hmlovinu s jej typickými „stĺpmi“, v ktorých sa rodia nové hviezdy. Súčasťou inštalácie sú inštrukcie opisujúce špeciálne pohyby a dýchanie, na základe ktorých sa pomocou zníženia krvného tlaku objavia pred našimi očami hviezdičky.

The Unfailing Table („Neomylný stôl“) je inštalácia zo 44 ovocných destilátov, vyšľachtených v záhrade Utopiana vo švajčiarskej Ženeve, vytvorených starou nemeckou technikou uzavretia rastúceho plodu do fľašky, s neskorším naliatím liehu, čím sa vytiahne z ovocia jeho esencia. Produkcia destilátov pokračuje aj v nitrianskom v Bunkri v podobe živého citrónovníka. Dielo sa zaoberá post-apokalyptickými predstavami o čase po futuristickom počiatku a otázkami koexistencie nových sociálnych komunít. Súčasťou diela je workshop, na ktorom sa účastníci snažia nájsť vhodný prípitok na dni, ktoré prídu po tom.

Termíny a miesta workshopov:
21. 11. 2014 o 20:00, Nástupište 1-12, Topoľčany (www.nastupiste.sk)
25. 11. 2014 o 18:00, A4 – Nultý priestor, Karpatská 2 (YMCA), Bratislava (www.a4.sk)

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a v spolupráci s Goethe Institut Bratislava.