Ôsmy ročník cyklu komorných koncertov.
Prvý ročník realizovaný v zrekonštruovanej Koncertnej sále Župného domu) s novým koncertným krídlom Steinway & Sons.Galéria hudby 2012

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

1. polrok 2012:

GH_pozvánka (prepis textu na pozvánke je v nižšie)

PROGRAM:

22. 3. 2012 o 18.00 hod.
APERTA TRIO
Ronald Šebesta – klarinet
Jozef Lupták – violončelo
Nora Skuta – klavír
Program: L. van Beethoven, I. Xenakis, P. Zagar, P. Hindemith, J. Brahms

Apreta_trio (1) Apreta_trio (2) Apreta_trio (3) Apreta_trio (4) Apreta_trio (5) Apreta_trio (6)

. . .

25. 4. 2012 o 18.00 hod.
4-RUČNÝ KLAVÍR
Peter Pažický – klavír
Aleš Solárik – klavír
Program: F. Schubert, C. Debussy, A. Schönberg, E. Satie, I. Stravinsky, M. Feldman

GH_duo (1) GH_duo (2) GH_duo (3) GH_duo (4) GH_duo (5) GH_duo (6)

. . .

17. 5. 2012 o 18.00 hod.
VLADIMÍR GODÁR
(profilový koncert)
Quasars Ensemble
Ivan Buffa – umelecký vedúci, klavír
Petra Noskaiová – mezzosoprán
Maroš Potokár – husle
Peter Mosorjak – husle
Peter Zwiebel – viola
Andrej Gál – violončelo
Diana Buffa – klavír
Program: V. Godár

Po koncerte odznela premiéra revízie piesňového cyklu Štyri vážne spevy a odohral sa krst novej publikácie Zrod opery z ducha rétoriky (AEPress 2012).

TNG_Godar (1) TNG_Godar (2) TNG_Godar (3) TNG_Godar (4) TNG_Godar (5) TNG_Godar (6) TNG_Godar (7) TNG_Godar (8)


2. polrok 2012:

GH_pozvánka (prepis textu na pozvánke je v nižšie)

PROGRAM:

5 klavírnych recitálov

26. 9. 2012 o 18.00 hod.
Daniela Varínska
Program: L. van Beethoven, M. Ravel, F. Liszt

GH_Varinska_fotogaléria (1) GH_Varinska_fotogaléria (2) GH_Varinska_fotogaléria (3) GH_Varinska_fotogaléria (4) GH_Varinska_fotogaléria (5) GH_Varinska_fotogaléria (6)

. . .

10. 10. 2012 o 18.00 hod.
Ladislav Fančovič
Program: E. von Dohnányi, R. Berger, L. Godowski

Koncert Ladislava Fančoviča_fotogaléria (1) Koncert Ladislava Fančoviča_fotogaléria (2) Koncert Ladislava Fančoviča_fotogaléria (5) Koncert Ladislava Fančoviča_fotogaléria (6) Koncert Ladislava Fančoviča_fotogaléria (7) Koncert Ladislava Fančoviča_fotogaléria (8)

. . .

24. 10. 2012 o 18.00 hod
Miki Skuta
Program: F. Chopin

GH_Miki_Skuta_fotogaléria (3) GH_Miki_Skuta_fotogaléria (4) GH_Miki_Skuta_fotogaléria (9) GH_Miki_Skuta_fotogaléria (10) GH_Miki_Skuta_fotogaléria (11) GH_Miki_Skuta_fotogaléria (12)

. . .

21. 11. 2012 o 18.00 hod.
Zuzana Niederdorfer-Paulechová
Program: J. Haydn, J. S. Bach-F. Busoni, P. Špilák, C. Debussy

 Zuzana Niederdorfer-Paulechová, fotogaléria koncertu (1)  Zuzana Niederdorfer-Paulechová, fotogaléria koncertu (2)  Zuzana Niederdorfer-Paulechová, fotogaléria koncertu (3)  Zuzana Niederdorfer-Paulechová, fotogaléria koncertu (4)  Zuzana Niederdorfer-Paulechová, fotogaléria koncertu (5)  Zuzana Niederdorfer-Paulechová, fotogaléria koncertu (6)

. . .

13. 12. 2012 o 18.00 hod.
(náhrada za klavírny koncert Magdalény Bajuszovej)
Peter Pažický – klavír
Program: Ján Levoslav Bella

fotogaléria koncertu_Pažický fotogaléria koncertu_Pažický fotogaléria koncertu_Pažický fotogaléria koncertu_Pažický fotogaléria koncertu_Pažický fotogaléria koncertu_Pažický

a 1 orchestrálny koncert:

28. 11. 2012 o 18.00 hod.
Štátny komorný orchester Žilina
Dirigent: Oliver Dohnányi
Program: J. Adams, M. Burlas, L. van Beethoven

fotogaléria koncertu_SKO-Zilina fotogaléria koncertu_SKO-Zilina fotogaléria koncertu_SKO-Zilina fotogaléria koncertu_SKO-Zilina fotogaléria koncertu_SKO-Zilina fotogaléria koncertu_SKO-Zilina