pondelok 20. apríla 2015 o 17.00
na pôde Nitrianskej galérie

Galéria tancuje

Študentské pohybovo-tanečno-hudobné performance vo výstavných priestoroch

Pohybovo-tanečno-hudobné performance študentov odborov Tanec, Hudba a Hudobno-dramatické umenie Súkromného konzervatória v Nitre inšpirované priestormi Nitrianskej galérie 
v choreografiách Daniela Račeka a Jana Jakubala. Vďaka netradičným priestorom a kontaktu s účinkujúcimi budete mať možnosť dotknúť sa umenia zblízka.