10. ročník cyklu komorných koncertov
Koncertná sála Župného domu
Nitrianska galéria

Dospelí: 5 EUR
permanentka: 15 eur
Študenti, deti, dôchodcovia: 4 EUR
permanentka: 12 eur


Bulletin na stiahnutie [PDF]:

Galéria hudby

...

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

DRUHÝ POLROK:

7. 10. 2015 o 18.00 hod.

Ida Černecká a František Pergler – klavír
Program: F. Schubert, P. Krška, S. Rachmaninov

14. 10. 2015 o 18.00 hod.
Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia galérie
Cappella Istropolitana
Róbert Mareček – umelecký vedúci
Program: E. Bloch
Vstup na potvrdené rezervácie
(do 13. 10. na kultura[at]nitrianskagaleria.sk)

4. 11. 2015 o 18.00 hod.
VENI ACADEMY
Daniel Matej – umelecký vedúci, dirigent
Program: Z. Krauze, M. Adamčiak, E. Brown, D. Matej, G. Bryars

18. 11. 2015 o 18.00 hod.
Milan Paľa – husle
Ladislav Fančovič – klavír
Program: J. Brahms

2. 12. 2015 o 18.00 hod.
Musica aeterna
Peter Zajíček – umelecký vedúci
Helga Varga Bach – soprán
Program: Neapol – Rím / L. Leo, F. Durante, G. Pergolesi, A. Corelli, A. Scarlatti, G. F. Händel

Tlačová správa na stiahnutie


PRVÝ POLROK 2015:

Plagát

PROGRAM:

22. mája 2015 o 18.00 hod. (piatok)
Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský – dirigent
Juraj Čižmarovič – husle
Program: J. Cikker, L. Kupkovič,
L. van Beethoven

       

19. júna 2015 o 18.00 hod.
(piatok / Noc hudby)

PIANO Quintet
Rudolf Patrnčiak – husle
Michaela Wdówková – husle
Roman Rusňák – viola
Kristína Janičkovičová – violončelo
Tommaso Manera – klavír
Program: J. Vajó, A. Pärt, D. Šostakovič

    

Zmena programu vyhradená.

Bulletin ku koncertom v prvom polroku 2015

Bulletin

Tlačová správa na stiahnutie