Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

13. ročník

Koncertná sála Župného domu
Nitrianska galéria

Dospelí: 8 EUR
Študenti, deti, dôchodcovia: 5 EUR


Na stiahnutie:

Tlačová správa


Bulletin

Galéria hudby

Cyklus komorných koncertov historickej a súčasnej vážnej hudby

PROGRAM PRE DRUHÝ POLROK:

2. 10. 2018 o 19.00 hod.
Nikita Boriso-Glebsky (RU) – husle
Kasparas Uinskas (LT) – klavír
Program: J. Brahms, E. von Dohnányi, S. Prokofiev

NIKITA BORISO-GLEBSKY
Po absolvovaní Čajkovského konzervatória v Moskve pokračoval v postgraduálnom štúdiu pod vedením profesora Eduarda Gracha a Tatiany Berkulovej. Od roku 2007 pôsobí ako exkluzívny umelec Moskovskej filharmonickej spoločnosti. Získal viaceré významné ocenenia na medzinárodných interpretačných súťažiach. V roku 2007 vyhral Čajkovského súťaž v Moskve, roku 2009 Medzinárodnú súťaž Kráľovny Alžbety v Bruseli a International Montreal Music Competition. Medzinárodne sa presadil po získaní prvej ceny na Medzinárodnej súťaži Fritza Kreislera vo Viedni (2010) a na Medzinárodnej husľovej súťaži Jeana Sibelia v Helsinkách (2010). Spolupracoval s významnými ruskými a európskymi orchestrami ako Mariinsky symfonický orchester, Štátny akademický symfonický orchester J. Svetlanova, Symfonický orchester NDR, New Haifa Symphony a Komorný orchester Amadeus. V roku 2009 získal ocenenie Medzinárodnej nadácie Maye Plisetskej a Rodiona Schedrina Huslista roku.

KASPARAS UINSKAS
Študoval na Litovskej hudobnej a divadelnej akadémii, kde absolvoval doktorandské štúdium. Zdokonaľoval sa na Hudobnej akadémii Fryderyka Chopina vo Varšave u prof. Bugaja a na Juilliard School v New Yorku u profesora Kalichsteina, kde získal štipendium Vladimíra Horowitza. Účinkuje v najvýznamnejších svetových koncertných sálach – Carnegie Hall, Berlínska filharmónia, Wigmore Hall, Auditorio Nacional v Madride a J. F. Kennedy Center vo Washingtone. V nedávnej dobe spolupracoval s Kráľovským komorným orchestrom vo Valónsku, Litovským štátnym symfonickým orchestrom, Filharmóniou Südwestfalen, rezidenčným Symfonickým orchestrom Liepaja na Festivale klavírnych hviezd (Lotyšsko) a Krakovským filharmonickým orchestrom. Uinskas je častým hosťom rozhlasových a televíznych relácií BBC Radio 3 In Tune, klasickej hudobnej rozhlasovej stanice New York Times, na WQXR s Davidom Dubalom Reflections from the Keyboard a litovskej národnej televízie a rozhlasu.

24. 10. 2018 o 19.00 hod.
Miroslav Sekera (CZ) – klavír
Program: D. Scarlatti, L. van Beethoven, C. Debussy, R. Schumann, B. Smetana

MIROSLAV SEKERA
Formálne hudobné vzdelávanie ukončil v roku 1999 na HAMU v triede prof. Miroslava Langera. Ako sólový hráč je laureátom 1. ceny súťaže F. Chopina v Mariánskych Lázňach, 1. ceny v súťaži HAMU (získal štipendium firmy Yamaha) a 1. ceny medzinárodnej súťaže J. Brahmsa v rakúskom Portschachu. S podporou nadácie Českého hudobného fondu vydal pre Multisonic sólový album. V rámci tohto projektu vznikli kritikmi cenené nahrávky vrcholných diel J. Brahmsa, D. Scarlattiho a M. Moszkowského. V nadväznosti na tieto úspechy navštívil Sekera ako sólový i komorný hráč prestížne pódia (Wien Konzerthaus, Musikverein, The Kennedy Center atď.). Klavirista vyniká všestranným prístupom ku koncertnému vystupovaniu a každodennej hudobnej praxi. Pre svoju povesť špičkového komorného hráča a pre schopnosť čítať a interpretovať náročné moderné partitúry si ho vyžiadal súčasný americký skladateľ Joseph Summer, aby naštudoval a nahral premiérové albumy jeho skladieb.

14. 11. 2018 o 19.00 hod.
Eugen Prochác – violončelo
Maroš Klátik – klavír
Program: V. Godár, L. Stanček, J. Sixta, P. Martinček, M. Kabeláč

EUGEN PROCHÁC
Vyštudoval hru na violončele na Akadémii múzických umení v Prahe v triede prof. Josefa Chuchra. Je absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Premio Valentino Bucchi v Ríme v roku 1990 a držiteľom Ceny slovenskej hudobnej kritiky. Od roku 1990 je pedagógom na VŠMU v Bratislave. Vydal s úspechom viacero CD, napríklad kompletná violončelová tvorba Tadeáša Salvu vydaná vydavateľstvom NAXOS v roku 2012 sa ocitla v rebríčku bestsellerov tohto labelu na poprednom mieste. Od roku 2015 vydal tri tituly: album Accelerande, ktorý nahral s akordeonistom Rajmundom Kákonim, album Hommage a Rostropovič s klaviristkou Jordanou Palovičovou (vydala Hudobná fakulta VŠMU) a live nahrávka Koncertu pre violončelo a orchester Mirka Krajčiho v spolupráci so Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu (vydal Hudobný fond). Eugen Prochác je zakladateľom a umeleckým riaditeľom medzinárodného Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici, ako aj Štiavnických letných kurzov.

MAROŠ KLÁTIK
Hru na klavíri študoval na Konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana a na JAMU v Brne pod vedením Aleny Vlasákovej a Jana Jiraského. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v odbore hudobné umenie – hudobná interpretácia u Idy Černeckej. Medzi úspechy v zahraničí patrí 1. miesto a titul laureáta na The International Competition of Young Performers 2006 (Viedeň, Rakúsko), 1. miesto a titul laureáta na Kaukko Sorjonen Foundation 2008 (Jyväskylä, Fínsko), 1. miesto v rámci Yamaha Music Fundation of Europe YMFE 2008 (Brno, ČR). Pôsobil ako sólista Moravskej filharmónie Olomouc, Janáčkovho akademického orchestra Brno, Filharmónie Bohuslava Martinů Zlín, Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, Štátnej filharmónie Košice a Štátneho komorného orchestra Žilina. Okrem koncertovania pôsobí ako odborný asistent na Katedre klávesových nástrojov na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Konzervatóriu v Bratislave.

28. 11. 2018 o 19.00 hod.
Kodály Quartet (HU)
Program: Z. Kodály, C. Debussy, L. van Beethoven

KODÁLY QUARTET
Kvarteto bolo založené v roku 1966 absolventmi Akadémie Franza Liszta v Budapešti a pomenované podľa významného maďarského skladateľa Zoltána Kodályho od roku 1972. Súbor je od svojho založenia ambasádorom maďarskej kultúry v oblasti sláčikových kvartet na domácej a medzinárodnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvarteto s veľkým úspechom predstavilo takmer vo všetkých európskych krajinách, ale taktiež v USA, Japonsku, Číne, Indii, Austrálii a Novom Zélande. Kodály Quartet nahralo okrem iných aj kompletné sláčikové kvartetá Haydna, Beethovena, Schuberta. Nahrávky sa stretli s pozitívnymi recenziami po celom svete. Hlavným cieľom kvarteta je prezentovať diela významných maďarských skladateľov, medzi nimi stojí v popredí dielo od Zoltána Kodályho. Aj z tohto dôvodu nahrali opätovne obidva Kodályho kvartetá v roku 2014. Kodály Quartet si v roku 2016 pripomenulo 50. výročie svojho založenia.


PROGRAM PRE PRVÝ POLROK:

18. apríl 2018 o 19.00 hod.
Martin Adámek (SK/FR) – klarinet
Zuzana Biščáková – klavír
Nao Higano (JP/CZ) – soprán a. h.
Program: I. Szeghy, W. Lutoslawski, J. Kmiťová, H. Kulenty

    

16. máj 2018 o 19.00 hod.
Jakub Čižmarovič – klavír
Program: S. Prokofiev, R. Wagner/F. Liszt, J. Brahms, E. Suchoň, F. Liszt

    

Bulletin:


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

Archív

 archív GH (1) archív GH (2) archív GH (3) archív GH (4) archív GH (5) archív GH (6) archív GH (7)