8. ročník cyklu komorných koncertov
Koncertná sála Župného domu
Nitrianska galéria

Dospelí: 5 EUR
permanentka 25 EUR
Študenti, deti, dôchodcovia: 4 EUR
permanentka 20 EURGaléria hudby 2013

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

1. polrok 2013:

GH 2013 pozvanka

PROGRAM:

20. marec 2013 o 18.00 hod.
Wojciech Waleczek (PL) – klavír
Wojciech Proniewicz (PL) – husle
Program: W. Lutoslawski, K. Szymanowski, F. Liszt

     

. . .

24. apríl 2013 o 18.00 hod.
Igor Karško – husle
Program: E. Bloch, J. S. Bach, A. Schnittke, B. Blacher, G. Ph. Telemann
* * *
Igor Karško – husle
Dagmar Duždová – klavír
Program: L. Janáček

GH_Karsko_Duzdova_1 GH_Karsko_Duzdova_2 GH_Karsko_Duzdova_3 GH_Karsko_Duzdova_4 GH_Karsko_Duzdova_5 GH_Karsko_Duzdova_6

. . .

15. máj 2013 o 18.00 hod.
Marián Lapšanský – klavír
Program: Z. Fibich, J. Brahms, E. H. Grieg, F. Liszt, I. Albeniz

GH_M. Lapsansky_1 GH_M. Lapsansky_2 GH_M. Lapsansky_3 GH_M. Lapsansky_4 GH_M. Lapsansky_5 GH_M. Lapsansky_6

. . .

29. máj 2013 o 18.00 hod.
Faces Piano Trio
Ivana Pristašová – husle
Boris Bohó – violončelo
Ladislav Fančovič – klavír
Program: L. van Beethoven. P. I. Čajkovskij

GH_Faces piano Trio_1 GH_Faces piano Trio_2 GH_Faces piano Trio_3 GH_Faces piano Trio_4 GH_Faces piano Trio_5 GH_Faces piano Trio_6

. . .

10. júl 2013 o 19.00 hod.
Solamente naturali
Miloš Valent, umelecký vedúci
Program: Musica Globus – G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, H. Purcell, hudba zo zbierok A. S. Keczer, Uhroveckej, Esztergom, Pestini, Berlin manuscript, z tureckého rukopisu Ali Ufki

solamente_naturali (27) solamente_naturali (28) solamente_naturali (29) solamente_naturali (30) solamente_naturali (31) solamente_naturali (32)


2. polrok 2013:

PROGRAM:

18. 9. 2013 o 18.00 hod.
Petr Nouzovský (CZ) – violončelo
David Hausknecht (CZ) – klavír
Program: C. Debussy, R. Schumann, L. van Beethoven

nouzovsky_hausknecht (43) nouzovsky_hausknecht (44) nouzovsky_hausknecht (45) nouzovsky_hausknecht (46) nouzovsky_hausknecht (47) nouzovsky_hausknecht (48)

9. 10. 2013 o 18.00 hod.
Daniel Buranovský – klavír
Program: M. Bázlik

buranovsky_ (37) buranovsky_ (38) buranovsky_ (39) buranovsky_ (40) buranovsky_ (41) buranovsky_ (42)

23. 10. 2013 o 18.00 hod.
Ronald Šebesta – klarinet
Program: I. Stravinskij, G. Scelsi, S. Sciarrino, K. Stockhausen, S. Reich

* * *
Peter Katina – akordeón
Program: D. Šostakovič, M. Kagel, P. Machajdík, J. Cage, M. Lindberg

sebesta_katina (49) sebesta_katina (50) sebesta_katina (51) sebesta_katina (52) sebesta_katina (53) sebesta_katina (54) sebesta_katina (55) sebesta_katina (56) sebesta_katina (57)

13. 11. 2013 o 18.00 hod.
Österreichisches Ensemble fűr Neue Musik (AT)
Irmgard Messin – flauta
Ivana Pristašová-Zaugg – husle
Theodor Burkali – klarinet
Peter Sigl – violončelo
Nora Skuta – klavír
Program: B. Furrer, M. Mochizuki, B. Gander, J. M. Staud, P. Zagar

o_e_f_n_m (59) o_e_f_n_m (60) o_e_f_n_m (61) o_e_f_n_m (62) o_e_f_n_m (63) o_e_f_n_m (64) o_e_f_n_m (65) o_e_f_n_m (66) o_e_f_n_m (67)

27. 11. 2013 o 18.00 hod.
Eva Šušková – soprán
Maroš Klátik – klavír
Mucha Quartet
Juraj Tomka – 1. husle
Andrej Matis – 2. husle
Veronika Prokešová – viola
Pavol Mucha – violončelo
Program: L. Stanček

suskova_klatik_mucha (68) suskova_klatik_mucha (69) suskova_klatik_mucha (70) suskova_klatik_mucha (71) suskova_klatik_mucha (72) suskova_klatik_mucha (73) suskova_klatik_mucha (74)

4. 12. 2013 o 18.00 hod.
Martin Krajčo – gitara
Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha – 1. husle
František Török – 2. husle
Alexander Lakatoš – viola
Ján Slávik – violončelo
Program: F. Schubert, K. J. Mertz, M. Burlas, L. Boccherini

moyzesovo_krajco (75) moyzesovo_krajco (76) moyzesovo_krajco (77) moyzesovo_krajco (78) moyzesovo_krajco (79)