6. ročník cyklu komorných koncertov v Nitrianskej galériiGaléria hudby 2011

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

1. polrok 2011:

PROGRAM:

06. 04. 2011 o 18.00 hod.

OK PERCUSSION DUO
Martin Opršál a Martin Kleibl – bicie nástroje, perkusie

Program:
Miloslav Ištvan: Capriccio pre vibrafón, marimbu a bicie nástroje (1978)

Allen Molineux: Down by the Old Third Stream (1992)

Pavel Blatný: Uno pezzo per due (2010)
(venované OK Percussion Duu)

Leoš Faltus: Fanfaren (2008)
(venované OK Percussion Duu)

Mauricio Kagel: Rrrrrrr… (1982)
Sechs Schlagzeugduos (výber)
Rigaudon
Rimshots & Comp.
Rutscher

Vít Zouhar: LET (2009)
(venované OK Percussion Duu)

Andy Pape: Marrrrimba Rrrrock (1992)

   

* * *

02. 06. 2011 o 18.00 hod.

JORDANA PALOVIČOVÁ – klavír
IVAN PALOVIČ – viola

Program:
Ján Cikker: Uspávanka (1942)

Ján Cikker: Sonatína op. 12 č. 1 (1933)
1. Allegro fresco
2. Andante sostenuto
3. Vivo

Ján Cikker: Čo mi deti rozprávali (klavírne akvarely) (1962)
1. Prosím si rozprávku
2. Chyť ma!
3. Prečo padá sneh?
4. Čo je les?
5. Tancuj so mnou
6. Prečo plačeš?
7. Kam uteká potôčik?
8. Čo je v tom opustenom hrade?
9. Tam je mátoha
10. Videli sme srnku
11. Vlak ide!
12. Prečo je nebo belasé?
13. Vypustil som motýlika
14. Musí každý umrieť?
15. Boli sme v cirkuse

Ján Cikker: Tatranské potoky (1954)
1. Potok a vánok

Ilja Zeljenka: Hry pre Jordanku a 4 bongá (1997)

Rebecca Clarke: „Morpheus“ pre violu a klavír (1918)

Paul Hindemith: Sonáta pre violu a klavír op. 11 č. 4 (1918)
1. Phantasie
2. Thema mit Variationen
3. Finale mit Variationen

   

***

18. 05. 2011 o 18.00 hod.

MILAN PAĽA – husle/viola

Program:
Ľudovít Rajter (1906−2000): Suite per violino sólo
1. Allegro, un poco libero, quasi una cadenza
2. Andante sostenuto
3. Allegro deciso, Intermezzo
4. Allegro vivace

Iris Szeghy (1956): Ciaccona pre violu sólo

Mirko Krajči (1968): Sonáta pre husle sólo
1. Lento. Tempo giusto
2. Lento
3. Allegro

Vladimír Godár (1956): O Crux pre violu sólo

Adrian Demoč (1985): Gradácia pre violu sólo

Vladimír Godár (1956): Sonáta pre husle sólo
1. Capriccio
2. Melodia
3. Intermezzo
4. Passacaglia

Peter Machajdík (1961): Torqued Images pre husle sólo
1. Kapoor
2. Rothko
3. Kiefer
4. Richter
5. Serra

pala1 pala2 pala3 pala4


2. polrok 2011:

PROGRAM:

21. 09. 2011 o 18.00 hod.
Helga Varga Bach − soprán
Ivan Šiller − klavír
Program: B. Bartók, A. Albrecht, M. Ravel, J. Cage, L. Berio

   

* * *

12. 10. 2011 o 18.00 hod.

Pavol Farkaš − klavír

Program: F. Liszt

   

* * *

26. 10. 2011 o 18.00 hod.

Marián Svetlík − husle
Andrej Krajčovič − viola

Program: W. A. Mozart, B. Martinů, I. Hrušovský

   

* * *

9. 11. 2011 o 18.00 hod.

Milan Osadský − akordeón
Barbora Kolářová − flauta

Program: R. R. Bennett , M. Meriot, J. Klusák, P. Hindemith, M. Kagel, J. Ganzer, L. Chuťková, R. du Bois, B. Precz

   

* * *

30. 11. 2011 o 18.00 hod.

Prague Modern ensemble

Program: L. Janáček, G. Ligeti, I. Xenakis

   

* * *

13. 12. 2011 o 18.00 hod.

Jan Slávik − violončelo
Daniela Varínska − klavír

Program: F. Liszt, J. Hubay, E. Dohnányi, Z. Kodály, C. Debussy