3. ročník cyklu komorných koncertov v Nitrianskej galériiGaléria hudby 2008

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

galeria hudby 2008


23.09.2008 o 18.00 hod.

VENI 20 YEARS AFTER

VENI ensemble

Marián Lejava – dirigent

ProgramMartin Burlas, Daniel Matej, Terry Riley

VENI_20_YEARS_AFTER (1) VENI_20_YEARS_AFTER (2) VENI_20_YEARS_AFTER (3) VENI_20_YEARS_AFTER (4)


08.10.2008 o 18.00 hod.

TRIO ANIMÉ

Pavla Reiffersová – klavír, Lucia Kopsová – husle, Katarína Kleinová – violončelo

Program: Joseph Haydn, Antonín Dvořák, Dmitrij Šostakovič

Galeria_hudby_2008 (5) Galeria_hudby_2008 (6)


22.10.2008 o 18.00 hod.

SCHUBERTIÁDA

Ivan Šiller – klavír, Jozef Lupták – violončelo, Peter Kazán – klarinet

Program: Franz Schubert, Robert Schumann

Galeria_hudby_2008 (3) Galeria_hudby_2008 (4)


05.11.2008 o 18.00 hod.

VEČER SLOVENSKEJ HUDBY

Boris Lenko – akordeón

Program: Ilja Zeljenka, Peter Zagar, Peter Machajdík, Marek Piaček, Jevgenij Iršai, Daniel Matej

Galeria_hudby_2008 (7) Galeria_hudby_2008 (8)


19.11.2008 o 18.00 hod.

PORTRÉT EUGENA SUCHOŇA

Pavel Burdych /ČR/ – husle, Zuzana Berešová – klavír

Program: Eugen Suchoň

Galeria_hudby_2008 (1) Galeria_hudby_2008 (2)


03.12.2008 o 18.00 hod.

TRIO NEUE MUSIK

Andrea Bálešová-Mudroňová – klavír, Monika Duarte-Štreitová /PT/ČR/ – flauta, Mária Mártonová-Kormanová – akordeón

Program: Petra Oliveira-Bachratá, Pedro Oliveira, Ivan Parík, Daniel Matej, Ľuboš Bernáth, Rob du Bois

Trio_Neue_Musik (7) Trio_Neue_Musik (8)

Aj v roku 2008 sme zrealizovali tvorivú hudobnú dielňu pre žiakov základných škôl, tentokrát pod vedením Trio Neue Musik v deň ich koncertu 03.12.2008 v doobedňajších hodinách. Hlavnou témou boli “grafické partitúry” v hudbe.

Hudobnej dielne sa zúčastnili deti zo ZŠ kniežaťa Pribinu

deti_zo_ZS_kniezata_Pribin (1) deti_zo_ZS_kniezata_Pribin (2)

deti zo ZŠ Tulipánova v Nitre.

ZS TULIPANOVA (17) e=


17.12.2008 o 18.00 hod.

OLIVIER MESSIAEN

Nora Skuta – klavír

Program: Olivier Messiaen: Vingt regards sur l´enfant Jésus (Dvadsať pohľadov na malého Ježiša)

Uvedené dielo je premiérou na Slovensku v podaní domáceho interpreta.

Olivier_Messiaen (15) Olivier_Messiaen (16)