1. ročník cyklu komorných koncertov v Nitrianskej galérii

Galéria hudby 2006

Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

gh 2006 (2)


12. 9. 2006 o 18.00 hod.

Trio Neue Music Bratislava
Andrea Mudroňová, Monika Štretitová, Mária Štreitová Komanová

Beneš, Lejava, Kmiťová
Prvý z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Prvy_z_cyklu_komornych_koncertov_2006 (15) Prvy_z_cyklu_komornych_koncertov_2006 (16) Prvy_z_cyklu_komornych_koncertov_2006 (17) Prvy_z_cyklu_komornych_koncertov_2006 (18)


23. 9. 2006 o 17.00 hod.

Ivan Šiller – klavír

Satie / Beethoven / Matej / Curran
Druhý z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Galeria_hudby_2006 (1) Galeria_hudby_2006 (2) Galeria_hudby_2006 (3)


23. 9.2006 o 18.00 – 22.00 hod.

Ivan Šiller a Lenka Bálintová – klavír

Satie – Vexations
Tretí z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Treti_z_cyklu_komornych_koncertov 2006 (3) Treti_z_cyklu_komornych_koncertov 2006 (4)


26. 9. 2006 o 18.00 hod.

Andrea Mudroňová – klavír
Ivan Šiller – klavír

Mozart – Ligeti – Stravinskij – Piaček
Štvrtý z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Stvrty_z_cyklu_komornych_koncertov_2006 (5)


27. 9. 2006 o 20.00 hod.

Matej Kozub – klarinet
Andra Mudroňová – klavír

Camille Saint – Saens Chyrzynski – Vilec – Lejava – Lutoslawski
Piaty koncert z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Piaty_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (19) Piaty_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (20) Piaty_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (21)


11. 10. 2006 o 18.00 hod.

Jozef Lupták – violončelo
Ivan Šiller – klavír

Godár – Beethoven – Bohuslav Martinu
Šiesty koncert z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Siesty koncert z cyklu komornych koncertov (6) Siesty koncert z cyklu komornych koncertov (7) Siesty koncert z cyklu komornych koncertov (8) Siesty koncert z cyklu komornych koncertov (9)


25. 10. 2006 o 18.00 hod.

Denisa Benčová – lutna
Jana Pastorková – soprán

Dowland – da Milano – Galiei – Kapsberger

Siedmy koncert z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Siedmy koncert z cyklu komornych koncertov (10) Siedmy koncert z cyklu komornych koncertov (11) Siedmy koncert z cyklu komornych koncertov (12) Siedmy koncert z cyklu komornych koncertov (13) Siedmy koncert z cyklu komornych koncertov (14)


6. 12. 2006 o 18.00 hod.

Gerrie de Vries – mezzosoprán /Holandsko/
Ivan Šiller – klavír

Franssens, Ives, Zuidam

Ôsmy koncert z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Osmy_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (21) Osmy_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (22) Osmy_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (23) Osmy_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (24) Osmy_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (25) Osmy_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (26) Osmy_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (27)


13. 12. 2006 o 18.00 hod.

Deti základných umeleckých škôl
Ivan Šiller – klavír

Hatrík, Stravinskij, Feldman, Bartók

Desiaty koncert z cyklu komorných koncertov v rámci projektu Galéria hudby, ktorý sa uskutočňoval vďaka finančnej podpore MK SR.

Desiaty_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (1) Desiaty_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (2) Desiaty_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (3) Desiaty_koncert_z_cyklu_komornych_koncertov (4)