10.02.2011

13.03.2011

Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Feminist Funeral

Výstava projektu AVO AVO vychádza zo samostatnej tvorby Kataríny Boborovej a Emílie Rigovej, ktoré sa názorovo stretli v postoji k feminizmu v umení.

Miesto konania výstavy: Bunker, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy: Štvrtok, 10. februára 2011 o 17:00
Trvanie výstavy: 10.2. 2011 – 13.3. 2011

Kurátor: Marán

Trvanie výstavy: 10.2. 2011 – 13.3. 2011

Výstava projektu AVO AVO vychádza zo samostatnej tvorby Kataríny Boborovej a Emílie Rigovej, ktoré sa názorovo stretli v postoji k feminizmu v umení. Základným vyjadrovacím prvkom v ich spoločnej tvorbe sa stala citácia, ktorú posúvajú za hranice feminizmu a zámerne sa vracajú k „ne–feminizmu“. Svoje programové východiská stavajú na žene ako takej v konfrontácii s feministickými umelkyňami, od ktorých sa dištancujú. Upriamujú divákovu pozornosť na telo a telesnosť, ktorú úmyselne maskujú – desexualizujú. Ženskosť tak vedome potláčajú a svojim vizuálom – používaním pracovných overalov pri performanciách – sa štylizujú do polohy asexuálnych bytostí vystupujúcich v strednom rode.
Feminist Funeral nadväzuje na prvotný projekt Art – woman, kde sa Boborová a Rigová opierajú o najznámejšie ženy vyobrazené v umení mužmi od praveku po súčasnosť. Vo videu grotesknou formou predstavujú ženu od Venuše cez Máriu až po súčasnú štylizáciu ženy v umení. Feminist Funeral feministku symbolicky pochováva a vo videoinštalácii cituje autorku Judy Chicago a jej prácu Dinner Party. Performancia sa odohráva vo vnútri kosoštvorca, odkazujúceho na najzaužívanejší symbol ženského pohlavia, kde jeho jednotlivé ramená predstavujú tematické okruhy feministických autoriek s charakteristickými prvkami ich tvorby, ktoré AVOAVO postupne likviduje a ukladá na odpočinok. Autorky sa touto akciou rozhodli uctiť si feministické umelkyne uložením do urny. K tejto akcii vytvorili pamätnú tabuľu v tvare kosoštvorca s textom „Ktoré v našich srdciach žijú – neumierajú…“.

Katarína Boborová (1982) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, odboru voľná grafika (doc. Robert Brun) na Katedre grafiky Fakulty výtvarných umení, kde v roku 2010 ukončila interné doktorandské štúdium. Venuje sa grafike a videu, kde používa ako vyjadrovací prvok telo a telesnosť. Vo svojej tvorbe pracuje s postupmi citácie, apropriácie a úzko sa dotýka náboženských a duchovných tém. V roku 2008 vznikla spolupráca s Emíliou Rigovou na projekte AVO AVO, v ktorom sa vymedzuje ako antifeministická autorka a kde jej tvorba nadobúda nové súvislosti a rozmery. V súčasnosti pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov.

Emília Rigová (1980) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v Ateliéri sochy a aplikovaných médií (doc. Juraj Sapara) na Katedre sochy, kde je externou doktorandkou. Venuje sa
soche ako médiu, ktoré využíva v grafike a videu. Okrem aktivít v AVO AVO sa angažuje v projekte Antiart. V súčasností pôsobí na Súkromnej strednej umeleckej škole na odbore Animovanej tvorby.

Feminist Funeral (1)Feminist Funeral (2)Feminist Funeral (3)Feminist Funeral (4)Feminist Funeral (5)Feminist Funeral (6)Feminist Funeral (7)Feminist Funeral (8)Feminist Funeral (9)Feminist Funeral (10)Feminist Funeral (11)Feminist Funeral (12)