16.11.2011

30.12.2011

Farebná angličtina

Farebná angličtina je interaktívny workshop priebiehajúci v anglickom jazyku na tému aktuálnych výstav...

Farebná angličtina je interaktívny workshop priebiehajúci v anglickom jazyku na tému aktuálnych výstav. Deti sa u nás najprv zoznámia s aktuálnou výstavou a vypočujú si výklad v anglickom jazyku a potom sa presunú do ateliéru Nitrianskej galérie, kde sa budú venovať výtvarnej činnosti. Workshop je prispôsobený jazykovým schopnostiam detí a prebieha formou uvoľnených konverzácií. Projekt Farebná angličtina spája vytváranie pozitívneho vzťahu k umeniu so spestrením výučby anglického jazyka. Autorka projektu / Lektorka: Ivana Kvasňovská BA Hons (Bachelor of Arts) Vhodné pre jazykové školy, ale aj pre skupiny zo základných a stredných škôl s výučbou anglického jazyka. Ďakujeme a tešíme sa na Vás! Uskutočnené workshopy: 25.11 2011 – Farebná angličtina s jazykovou školou inlingua inšpirovaná výstavou Nad Bunkrom sa blýska (-: 16.11. 2011 – Takto prebiehala prvá Farebná angličtina na tému aktuálnej výstavy Lovu zdar! s jazykovou školou TULIP (-: