• Emil Fulka
  • PhDr. Bohumír Bachratý CSc.
  • PhDr. Marta Hučková

15. októbra 2013 o 17.00 hod.

15.10.2013

01.12.2013

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Emil Fulka: Celok fragmentov

Akad. maliar Emil Fulka vystavuje v Nitrianskej galérii výber zo svojej tvorby pod názvom Celok fragmentov. Jeho výtvarné dielo je trvalo inšpirované fenoménom krajiny, prírodného prostredia a človeka v nej...

Akad. maliar Emil Fulka vystavuje v Nitrianskej galérii výber zo svojej tvorby pod názvom Celok fragmentov. Jeho výtvarné dielo je trvalo inšpirované fenoménom krajiny, prírodného prostredia a človeka v nej. Myšlienky a filozofia autorovej tvorby reflektuje celistvosť a fragmenty prírody, pripomína procesy a premeny v krajine, jej prirodzené podoby, ale aj tvrdé zásahy civilizácie do ekosystému. Prezentované sú diela kombinovaných techník a médií, objekty, inštalácie i asambláže sugestívnej pôsobnosti a metaforičnosti.

Akad. maliar Emil Fulka sa narodil 24.1.1947 v Horných Štitároch. V r. 1963 – 1967 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika, pod vedením prof. Gabriela Štrbu. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave kde absolvoval odbor úžitkového a dekoratívneho maliarstva v ateliéroch prof. Ladislava Čemického a prof. Oresta Dubaya. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Strednej súkromnej umeleckej škole v Nitre sídliacej na Škultétyho ulici. Autor je členom Slovenskej výtvarnej únie a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Žije a tvorí v Bratislave.

Po vernisáži sa uskutoční afterpARTy – neformálna diskusia s autorom o jeho tvorbe.

Fotografie z vernisáže:

fulka_vernisaz (1) fulka_vernisaz (2) fulka_vernisaz (3) fulka_vernisaz (4) fulka_vernisaz (5) fulka_vernisaz (6) fulka_vernisaz (7) fulka_vernisaz (8) fulka_vernisaz (9)

Fotografie z výstavy:

fulka_vystava (1) fulka_vystava (2) fulka_vystava (3) fulka_vystava (4) fulka_vystava (5) fulka_vystava (6) fulka_vystava (7) fulka_vystava (8) fulka_vystava (9) fulka_vystava (10) fulka_vystava (11) fulka_vystava (12) fulka_vystava (13) fulka_vystava (14) fulka_vystava (15) fulka_vystava (16) fulka_vystava (17) fulka_vystava (18) fulka_vystava (19) fulka_vystava (20) fulka_vystava (21)