11.08.2011

30.09.2011

Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Doma

*Termín výstavy predĺžený do 30.9. 2011!* Autorka vychádza zo svojej teoretickej diplomovej práce „Nikto nie je doma umelcom“...

Autorka: Lucia Horňáková Černayová
Kurátor: Dušan Horňák
Miesto konania výstavy: Bunker- Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra
Vernisáž prebehne 11. augusta 2011 o 17.00hod.
Výstava potrvá do 11.9.2011

Po vernisáži Vás pozývame na otvorenú diskusiu s autorkou a jej rodinou, ktorá sa koná v rámci cyklu Večery výtvarných reflexií. Vstup voľný.

Autorka vychádza zo svojej teoretickej diplomovej práce „Nikto nie je doma umelcom“, kde riešila pohľad príbuzných na seba ako mladú umelkyňu. Vnímanie osobnosti umelca lailkom, vytváranie ilúzii a jeho aury. Nosnou témou výstavy je premena pozície ženy-matky-manželky-umelkyne. Chce dať divákovi možnosť nahliadnuť do intimity, portrétu mladej rodiny, prostredníctvom jej podpisu v galerijných priestoroch. Zariadi obydlie v galérii z objektov nájdených v galérii, mobiliáru galérie. Aj využitím inventára galérie chce príblížiť svoje pole pôsobnosti vlastnej rodine. Vytvorí rodinné zázemie, zobytní a zútulní priestor pre rodinu a rodinnú pohodu v chladných priestoroch galérie. Tiež chce inscenovať pre diváka neznáme, intímne prostredie „umeleckej“ rodiny. Privíta návštevníkov- hostí „výstavy“ doma.

Nápad je východiskom problému mladej rodiny, ktorá sa rozrástla o nového člena, nájsť si vhodnejšie bývanie a skúsiť to v priestoroch galérie. Druhým plánom je prezentovať mladú rodinu s umelcom, priblížiť prostredie tak trochu démonické, tajuplné pre diváka. Spája svety galérie, umelca, jeho rodiny a diváka. Prenáša rám umeleckého diela do roviny, kedy sa všetky dotknuté strany stávajú umeleckým kusom. Kedy sa stáva umelkyňa kráľom Midasom. Obyčajný život pasuje do roviny umeleckého diela. V roli kurátora sa predstaví autorkin manžel, ktorý s dcérkou privíta hostí. Zapojila do performance osoby, ktorá síce nepracujú v obore ale sú jej najbližšie. Tým utvrdzuje jej rodinný rozmer.

doma web