Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) / European Heritage Days (EHD) sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie. Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september v mnohých štátoch Európy.

Nitrianska galéria
Župné námestie 3
949 01 Nitra

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

12. – 14. september 2017

Program:

VSTUPY DO DEPOZITÁROV Nitrianskej galérie
12. 9. 2017 od 12.30 do 15.30 hod. / pre verejnosť a školské skupiny
14. 9. 2017 od 12.30 do 15.30 hod. / pre verejnosť a školské skupiny
Prihlasovanie: slavomir.zakovic@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Miesto: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra

CEZ OKNO – tvorivá výtvarná dielňa
12. 9. 2017 o 14.00 / pre verejnosť (deti a mládež)
13. 9 2017 o 14.00 / pre verejnosť (dospelí a seniori)
14. 9. 2017 od 10.00 hod. / pre školské skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, …)
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 25 detí
Miesto: Výtvarný ateliér Nitrianska galérie, Župné námestie 3, 949 01 Nitra