Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) / European Heritage Days (EHD) sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie. Konajú sa tradične v priebehu mesiaca september v mnohých štátoch Európy.

Nitrianska galéria
Župné námestie 3
949 01 Nitra

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Celoeurópske podujatie organizované pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie

25. — 27. septembra 2018

VSTUP DO DEPOZITÁROV NG
27. 9. 2018 od 10.00 – 11.00
a 13.00 – 15.00 hod.

CEZ OKNO – tvorivá výtvarná dielňa
25. 9. 2018 o 14.00 / pre verejnosť a organizované skupiny (deti a mládež)
26. 9 2018 o 14.00 / pre verejnosť (dospelí a seniori)
27. 9. 2018 od 10.00 hod. / pre školské skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, …)

Vstup voľný!

Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 25 detí

Miesto: Výtvarný ateliér Nitrianska galérie, Župné námestie 3, 949 01 Nitra