07.06.2012

30.06.2012

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

DIPLOM 2012

XIV. ročník tejto výstavy s názvom Diplom 2012 nadviaže na predchádzajúce ročníky prezentácie tvorby absolventov Pedagogickej fakulty ...

 

 

Dňa 7. júna 2012 o 17.00 hodine sa v Salóne Nitrianskej galérie, Župné nám. č. 3, Nitra, uskutoční vernisáž diplomových prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. XIV. ročník tejto výstavy s názvom Diplom 2012 nadviaže na predchádzajúce ročníky prezentácie tvorby absolventov Pedagogickej fakulty, ktorú katedra už tradične organizuje v spolupráci s Nitrianskou galériou. Na výstave sa prezentuje praktická časť vybraných záverečných magisterských prác absolventov, ktorí tvorili pod vedením Mgr. Jozefa Bausa, Mgr. art. Róberta Bielika, ak. mal. Jozefa Dobiša, ak. soch. Jaroslava Gubrica, ak. mal. Daniela Szalaia,  Mgr. Ľubomíra Zabadala, PhD. a  akad. mal. Mariána Žilíka, pedagógov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF. Vystavené práce dokumentujú činnosť katedrových ateliérov zameraných na kresbu a maľbu, modelovanie, textil, fotografiu, grafiku a grafický dizajn. Kurátorkou výstavy je doc. Mgr. Adriana Récka, PhD. Výstava sa realizuje ako projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci systému podpory kultúrnych a športových aktivít študentov UKF. Výstava Diplom 2012 bude v Nitrianskej galérii verejnosti prístupná do 30. júna 2012 denne v pracovných dňoch okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu a nedeľu od 13.00 do 18.00 hod.

Pozvanka_DIPLOM_2012_web

Diplom 2012 (1)Diplom 2012 (2)Diplom 2012 (3)Diplom 2012 (4)Diplom 2012 (5)Diplom 2012 (6)Diplom 2012 (7)Diplom 2012 (8)Diplom 2012 (9)