Vystavujúci:
Matúš Astrab, Brigitta Bial, Gabriela Birošová, Lucia Devečková, Zuzana Ďuríková, Filip Kmeť, Dominika Kolačkovská, Ján Krška, Mária Petrisková, Veronika Šmírová

Kurátor výstavy:
Matej Ivan

Termín konania výstavy:
20. 5. – 2. 7. 2017

Vernisáž výstavy:
sobota, 20. mája 2017 o 18:00

Kurátorka koncertu:
Katarína Baraníková

Účinkujúci:
Adam Engler, Barbora Horská, Lucia Devečková

Koncert: sobota, 20. mája 2017 o 19:00

Miesto konania: Bunker

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.
Pozvánka [pdf]
Tlačová správa[pdf]
Vernisáž výstavy:

           

Digital Media/Ateliér BB
+Výstavný koncert – Zamatové pazúry

Digital Media/Ateliér BB je výstavou, ktorá prezentuje práve vznikajúce umelecké stratégie v ateliéri Digitálne médiá

Digital Media/Ateliér BB je výstavou, ktorá prezentuje práve vznikajúce umelecké stratégie v ateliéri Digitálne médiá na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý vedie Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.

Výber diel odzrkadľuje širokospektrálne prístupy študentov jednotlivých ročníkov, ich názorovú a tvorivú rôznorodosť, či snahu reflektovať aktuálne dianie. Diela sú výsledkom kritického uvažovania, skúmania vlastnej subjektivity, alebo aplikácie rôznych foriem digitálnych technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu. Na výstave je preto možné vidieť diela vo forme fotografií, objektov, interaktívnych inštalácií a videoartu, ktoré pracujú s invenčnosťou vizuálneho jazyka v podaní formujúceho sa umeleckého prejavu študenta umeleckej vysokej školy.

Umelecký projekt s názvom Výstavný koncert je spoločným dielom medzikatedrového experimentálneho zoskupenia s názvom Zamatové pazúry. Traja študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici v rámci tejto performancie reagujú na presahy medzi zvukovým a vizuálnym umením. Primárnou myšlienkou je produkcia experimentálnej hudby, zloženej z nájdených zvukových stôp. Princíp projektu spočíva v prenášaní prvkov klasickej klubovej, či koncertnej scény do prostredia galérie a naopak. V ich podaní sa pôvodne druhotná vizuálna zložka koncertu stáva nosným elementom a zvuková stopa ju dopĺňa.

Kľúčové sú tu momenty paradoxu, vtipu a irónie, objavujúce sa vo finálnej podobe priamo počas performancie, keď je vizuál naživo mixovaný formou VJ-ingu spolu s hudbou, čím vzniká nepredvídateľná hra. Skladaním jednotlivých častí bežnej reality takýmto spôsobom vzniká realita nová, nabádajúca k pochybnostiam a zmene vnímania.


Výstavný koncert Zamatové pazúry:

      


Pohľady z výstavy: