31.10.2007

25.11.2007

DE/CENT/RALIZÁCIA

Cieľom projektu je vo výstavnom priestore Galérie mladých predstaviť návštevníkovi pohľad na rôzne mladé autorské prístupy...

Matúš Lányi, Tomáš Makara, Dana Mazalová, Ivana Sláviková

Miesto konania výstavy:
Galéria mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:30. 10. 2007
Trvanie výstavy: 31. 10. – 25. 11. 2007

Kurátor: Ľudmila Poláčková

Cieľom projektu je vo výstavnom priestore Galérie mladých predstaviť návštevníkovi pohľad na rôzne mladé autorské prístupy .

Projekt je zároveň reakciou a narážkou na výstavné projekty, ktorých nosnou ideou je centralizácia – preferovanie umeleckých prístupov na základe akademického vzdelania, regionálneho zázemia umelcov, či „násilného“ ideového kurátorského konceptu.

DE/CENT/RALIZÁCIA má decentne poukázať na rozdiely v prezentácií umenia v galerijnom priestore. Jej úlohou je zrušiť zaužívané, často umelo vytvorené ideové hranice. Zámerne sa všetkým vystaveným umelcom a ich dielam prikladá rovnaká dôležitosť, bez špeciálneho akcentu na jedného autora/školu/miesto. DE/CENT/RALIZÁCIA formou ideovej negácie a ľahkej irónie reaguje na niektoré zaužívané výstavné a vystavované pravidlá a línie.

Matúš Lányi (1981) vo veľkoformátových akrylových maľbách technicky prepracovane otvára problémy biblických tém, teologických dogiem a chémie.

Tomáš Makara (1982) s nadhľadom reaguje na známe propagandistické obrazy pop-kultúry. Formou rôznych znakov kultúry masy poukazuje na manipuláciu ľudského (ne)vedomia.

Dana Mazalová (1983) vo svojich videozáznamoch formou komentárov hľadá hranice a hodnotu umeleckého diela cez prosté osobné výpovede.

Ivana Sláviková (1981) pracuje s vlastnou poetikou, ktorú tlmočí do objektov a inštalácii. Výsledné formy jej práce sú odzrkadlením citlivého ponímania času a priestoru, v ktorom sa autorka pohybuje.

Výstava je súčasťou projektu Galéria mladých kurátorov.