04.08.2005

09.09.2005

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

D – sign

Nekonvenčná dramaturgia výstavného projektu akad. mal. Jozefa Dobiša vyplýva z jeho autorského zámeru, v ktorom kladie dôraz na relevantnosť svojej výtvarnej práce, ktorou sa stala úžitková grafika a grafický dizajn...

Jozef Dobiš

Miesto konania výstavy: Salón, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy: 04.08.2005
Trvanie výstavy: 04.08. – 09.09.2005

Kurátor: PhDr. Marta Hučková

Nekonvenčná dramaturgia výstavného projektu akad. mal. Jozefa Dobiša vyplýva z jeho autorského zámeru, v ktorom kladie dôraz na relevantnosť svojej výtvarnej práce, ktorou sa stala úžitková grafika a grafický dizajn. Na výstave D-sign sa tento výtvarný žáner prelína s voľnou komornou maliarskou tvorbou autora.

Hľadanie východísk tvorby Jozefa Dobiša v úžitkovej grafike a grafickom dizajne nachádzame v jeho zaujatí o tento výtvarný žáner už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde študoval odbor úžitkovej grafiky u prof. Zoltána Salamona. Maliarske techniky absolvoval v ateliéri maľby u Milana Rušla.

Figurálne kompozície „Homo technicus“ Jozefa Dobiša nesú znaky diel novej figurácie, ktoré vyslovujú individuálnu mytológiu autorskej výpovede. Sú inšpirované svetom technickej dokonalosti – svetom robotov. V nich parafrázuje rôzne ľudské činnosti – oddych, tanec, balet. Kompozície sú vyvážené geometrickou líniou, prvkami lettrizmu a monochrómnou farebnosťou, pričom nositeľom výstavby artefaktu sa stáva čierna ohraničujúca linka.

Ďalším okruhom je multimediálna tvorba grafických diel realizovaných digitálnou tlačou. Pôvodne neštrukturovaná farebná plocha sa rozkladá na formátované digitálne políčka. V nich možno postrehnúť odosobnenosť artefaktu. Tu využíva autor inscenovanú a manipulovanú fotografiu, prvky lettrizmu a body artu vlastnej osobnosti.