11.10.2011

06.12.2011

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia...

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

NG_Plagat

06. 12. 2011 o 18.00 hod.
Miroslav Nicz: “In VHS veritas” (BARLA ‒ videojournal ‒ snaha o hľadanie platforiem pre etablovanie videoumenia v kontexte slovenského výtvarného umenia v 90. rokoch 20. storočia)

* * *

29. 11. 2011 o 18.00 hod.
Ján Adamove: Videoartové vo filmovom, filmové vo videoartovom

* * *

22. 11. 2011 o 18.00 hod.
Ivor_Diosi :: Game_Art // poetika hybridných realít a interaktívna metafora

* * *

15. 11. 2011 o 18.00 hod.
Katarína Rusnáková: Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia

* * *

18. 10. 2011 o 18.00 hod.
Mira Sikorová – Putišová: Synkretizmus a presahovanie hraníc / Umenie intermédií (jeho história a formy vo vybraných príkladoch slovenského a svetového umenia 20. storočia)

* * *

11. 10. 2011 o 18.00 hod.
Vladimír Beskid: Problematické nové médiá (pojmy, špecifiká a aktuálne podoby)