19.01.2006

05.03.2006

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Cirkulátor

Cirkulátor je výstava študentov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre...

Študenti Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre

Miesto konania výstavy: Galéria mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:19. 01. 2006 o 17. 00 hod.
Trvanie výstavy: 19. 01. – 05. 03. 2006

Kurátor: Mgr. Juraj Novák

Cirkulátor je výstava študentov 4 ročníkov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Nitrianska galéria po prvýkrát prezentuje tvorbu študentov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. V priestore Galérie mladých sú prezentované výtvarné práce za akademický rok 2004/2005, zamerané na kresbu, maľbu, vizuálnu kompozíciu, grafický dizajn, typografiu a fotografiu. Súčasťou výstavy sú nominované a víťazné práce súťaže reklamnej tvorby CIRKULÁTOR 2005. Na výstave v Galérii mladých Nitrianskej galérie je možné zhliadnuť približne 50 prác študentov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy.