Autorka:
Lenka Lukačovičová

Kurátorka:
Simona Bérešová

Termín konania:
1. 12. 2016 – 29. 1. 2017

Vernisáž:
Štvrtok, 1. decembra 2016 o 18:00

Miesto konania:
Galéria mladých
Na stiahnutie

Tlačová správa [pdf]
Pozvánka [pdf]
Mediálna odozva

O väzniciach [Fotonoviny]

Vernisáž výstavy:

            

Lenka Lukačovičová: Červená kniha

Väznice ako súčasť krajiny, našej spoločnosti a zároveň ako priestory oddeľujúce väzňov od „normálneho života“...

Výstava Červená kniha fotografky Lenky Lukačovičovej je ďalším pokračovaním jej dlhodobého projektu Šedá kniha. Tento projekt stavia na dvoch hlavných prvkoch, ktoré autorka rozvíja do rôznych podôb a smerov. Prvým je téma zameraná na osudy politicky perzekvovaných žien počas obdobia socializmu v Československu. Druhým prvkom je fotografia, v rámci ktorej pracuje s rôznymi technikami a podobami.

Na výstave v Nitrianskej galérii sa hlavným motívom stávajú väznice. Väznice ako súčasť krajiny, našej spoločnosti a zároveň ako priestory oddeľujúce väzňov od „normálneho života“. Väznice ako priestory s vlastnou vizuálnou kvalitou. A napokon väznice ako miesta plné príbehov ľudí. Tento motív začala autorka skúmať v rámci jej záujmu o osudy väzenkýň z 50. až 70. rokov. Návštevníkom však nepribližuje žiadne konkrétne drámy z ich životov, ale prostredníctvom portrétov a originálnych dokumentov ponúka priestor na vlastnú interpretáciu – či už ako tichú pripomienku tejto historickej doby alebo ako priestor na zamyslenie sa nad súčasnosťou.

Podobne ako k téme, pristupuje autorka aj k fotografii veľmi rôznorodo, bez obmedzenia sa na jednu konkrétnu podobu. Nachádzame tu prácu s rôznymi technikami či už v podobe digitálnej tlače alebo ručného zväčšovania na sklá či plátna, čím Lenka otvára problém originality a reprodukcie vo fotografii. Okrem toho kladie aj otázku týkajúcu sa autorstva, keďže niektoré snímky vytvorila sama (priestory väzníc), iné si prisvojila z rôznych webových stránok (portréty).

Flexibilný prístup k fotografii, jej dejinám a technológiám umožňuje Lenke slobodne pracovať s daným médiom. Jednotlivé motívy väzníc tak dostávajú osobitý vizuálny jazyk, pripomínajúc iné výtvarné žánre či evokujúc rôzne emócie, vďaka čomu vytvára Lenka komplexný obraz týchto sociálne i vizuálne špecifických priestorov.

Simona Bérešová

Lenka L. Lukačovičová (1987, Trnava) sa venuje fotografii a to najmä jej konceptuálnej podobe. Vyštudovala kulturológiu na Univerzite Konštantína v Nitre a fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2014 je doktorandkou na Katedre fotografie a nových médií taktiež na VŠVU. Žije a tvorí v Bratislave.


Pohľady z výstavy:

                              


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.