07.09.2011

30.10.2011

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

BOYBAND

*Výstava BOYBAND je predĺžená do 30.10. 2011* Projekt vznikol ako reakcia na fenomén popových boybandov...

Autori: Peter Cvik, Andrej Dúbravský, Matej Fabian, Alex Zelina
Vernisáž výstavy: streda, 7. septembra 2011 o 17:00
Kurátorka: Alexandra Niczová
Miesto konania výstavy: Galéria mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Výstava potrvá do: 16.10.2011

Po vernisáži sa uskutoční diskusia s autormi v rámci projektu Večery výtvarných reflexií.

Projekt vznikol ako reakcia na fenomén popových boybandov, ktorých hlavným kritériom a marketingovým ťahom sú dobre vyzerajúci mladí chlapci hrajúci na city fanúšičiek svojim sladkým, drsným či len jednoducho pekným výzorom. BOYBAND teda vznikol s jasným cieľom, pokúsiť sa “umelo” vytvoriť a prezentovať “csudaiovskú” skupinu mladých, pekných, zdravo dravých, nádejných a hravých chlapcov s rozdielnym maliarskym prejavom. Projekt je teda do istej miery len fikciou toho, ako by to mohlo vyzerať, keby vznikla skupina ponúkajúca to najlepšie zo “Štvrtého ateliéru” na katedre Maľby a iných médií pod vedením prof. akad. mal. Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. …veď keď to ide v hudbe, prečo by to nešlo i vo výtvarnom umení?

Populárna kultúra, alebo popkultúra je definovaná ako účelová záležitosť, ktorá nevzniká samoúčelne ako umelecké dielo. Súvisí s každodennosťou, je závislá na divákovi, nedokáže bez neho existovať, presne tak ako bez neho nedokáže existovať ani BOYBAND.

BOYBAND je zoskupením štyroch mladých, talentovaných maliarov, ktorí prišli do nitrianskej Galériemladých prezentovať seba a svoju tvorbu. Každý z nich je iný, aby takto spoločne oslovili čo najväčšie množstvo divákov. Každý z nich sa na verejnosti prezentuje inak. Každý z nich je v očiach odbornej verejnosti vnímaní inak, jedného zbožňujú druhého zatracujú, tretieho jednoducho akceptujú… Každý z nich má ale za sebou sólové úspechy (samozrejeme v podobe sólovych alebo skupinových výstav a nielen toho), doma i v zahraničí a vlastný maliarsky prejav. To, čo ich spája, je túžba presadiť sa, nájsť si svoje stále miesto na nielen domácej umeleckej scéne, dostávať prívetivé kritiky na svoje diela. No spája ich aj to, že všetci svojim spôsobom recyklujú, interpretujú tradičné príbehy, ľudské konania. Dovoľte mi teda, aby som vám túto štvoricu mladých, úspešných pánov predstavila:

Peter Cvik (1985) je študentom šiesteho ročníka. Venuje sa prevažne maľbe. Vo svojej tvorbe vychádza predovšetkým z mestských periférií a ich fragmentov. Digitálne predlohy, ktoré sú základným elementom Cvikovej tvorby, sú postupne v procese vzniku obrazu viac a viac rozbíjané aby tak vytvárali viacplánové kompozície. Pomocou pridávania daľších plánov a pridávania či znásobovania prvkov autor transformuje skutočnosť, skrášľuje a zharmonizováva prostredie pôvodných, často betónových predlôh. Chladné industriálne prostredie sa v autorovom poňatí postupne stáva vlastným, svojbytným, na prvý pohľad abstraktným svetom, z ktorého je aj vo finálnej podobe pozorný divák schopný odčítať pôvodné, reálne podnety.

Andrej Dúbravský (1987) študent piateho ročníka sa okrem maľby venuje i objektom a inštaláciam, najnovšie kolážam. Jeho “zajačikovské” expresívne maľby vypovedajú o tom čo žije. Jeho figurálne obrazy sú autentickými a spontánnymi výpoveďami jeho každodenného života. Témou Dúbravského obrazov sú dráždivé homosexuálne vzťahy medzi mladými mužmi (zajačikmi) a staršími pupkatými pánmi odohrávajúcimi sa sa v aute, luxusnom interiéri, či najnovšie v prírode. Dúbravského provokujúce témy reflektujú dnešný, pre niektorých zvrhlý a zhýralý svet bez predsudkov.

Matej Fabian (1979) čerstvý absolvent VŠVU. Ťažiskom tvorby Mateja Fabiana je maľba, no nevyhýba sa ani tvorbe objektov či inštalácií. Pre Fabiana je pri tvorbe dôležitý najmä samotný proces maľovania. Jeho rukopis je výrazný, vyznačujúci sa dramatickým maliarskym gestom. Fabian svojou expresívnou maľbou, za pomoci drsnosti, pastóznym nanášaním farieb na plochu plátna, temnej farebnosti a až odpudivosti zobrazuje démonov či procesie diablov. Fabian takto za pomoci vlastných démonických hrdinov reflektuje skutočné udalosti.

Alex Zelina (1988) študent štvrtého ročníka. Jeho tvorba je zameraná na figurálnu maľbu, najmä na detské tváre, postavy. Cez ich čisté, nepoškvrnené a čím ďalej tým viac neurčité až abstraktné osobnosti vyjadruje s nadhľadom a iróniou vlastné vnútorné pocity a skúsenosti. Zelinová tvorba je ovplivnená fotografiou, portréty detí či postáv však transformuje maľbou a posúva tak do novej roviny. Jeho obrazy aj napriek zdanlivo nevinným zobrazeniam detí, pôsobia na diváka mysticky, tajomne v nietorých pípadoch až desivo.

Jedným z hlavných znakov popkultúry je prinášať potešenie, snáď táto výstava poteší aj vás a nielen na oko.

boyband, pozvanka