V roku 2006 prišla Nitrianska galéria (NG) s myšlienkou organizovať v rámci spolupráce s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra projekt Biela noc.

Bielu noc organizujeme v niektorý zo septembrových víkendov zo soboty na nedeľu počas Divadelnej Nitry. Táto sobota je v galérii zároveň i Dňom otvorených dverí - vstup na výstavy je vo všetkých štyroch výstavných priestoroch Nitrianskej galérie zdarma. Názov projektu súvisí so sprístupnením výstav verejnosti až do polnoci. Okrem toho sa v galérii uskutočňujú ďalšie podujatia – multimediálne koncerty, nočné projekcie a pod.

Projekt je zacielený na posilňovanie pozitívneho vzťahu širokej verejnosti ku galérii.
Na stiahnutie:

Skladačka k podujatiu Divadelná Nitra

Biela noc

Tradičné podujatie Divadelnej Nitry, počas ktorého sú sprístupnené všetky výstavy až do polnoci zdarma a konajú sa rôzne akcie.

Program BIELEJ NOCI (23. septembra) pre rok 2017

NOČNÁ PREHLIADKA VÝSTAVNÝCH PRIESTOROV
18.00 – 24.00 hod.

KONCERT
18.30 – 19.30 hod., Koncertná sála Župného domu
Úzgin Űver (Maďarsko) 
Koncert maďarskej skupiny, ktorá svojsky interpretuje rozmanité spektrum melódií z Balkánu, Turecka, Iránu, Arménska. Úzgin Űver vytvára unikátnu zmes ľudovej hudby rôznych národností, ktorú prepája s prvkami jazzu, rocku, breakbeatu a dubu, pričom využíva staré aj nové hudobné nástroje – saxofón, elektrickú gitaru, klarinet, rôzne druhy fláut, zurnu, kaval, gajdy, duduk, perkusie a ďalšie. 

          

Všetky podujatia počas Bielej noci sú zdarma.