01.02.2012

26.02.2012

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Ateliér textilného dizajnu VŠVU

Koncepcia ateliéru kladie dôraz na proces tvorby dizajnu, chápanie potreby vzniku nového textilného produktu, realizáciu a v konečnom dôsledku uplatnenie v reálnom spotrebiteľskom živote...

Miesto: Nitrianska galéria, Salón, Župné nám. 3, Nitra
Otvorenie: 1.2. 2012 o 17.00 hod.
Výstava potrvá: do 26.2. 2012

Kurátor: Marta Hučková

Ateliér textilného dizajnu VŠVU, od r. 2004 vedený M.A. Máriou Fulkovou, je jediným svojho druhu na Slovensku a jedným z najmladších ateliérov na Vysokej škole výtvarných umení. Jeho vznik sa datuje rokom 1990. Od tohto obdobia do súčasnosti sa v jeho vedení vystriedali viacerí poprední slovenskí textilní výtvarníci, z ktorých spomeniem: Jozefa Bajusa, Ildikó Dobešovú a Silviu Fedorovú.

Študenti behom svojho štúdia v tomto ateliéri riešia zadania – od malých foriem užitého textilného dizajnu, cez špecifiká bytového a odevného dezénu až po riešenie textilu v architektonickom priestore a experimentálne polohy dizajnu.

Výstava ponúka prierez semestrálnymi a diplomovými prácami, ktoré vznikli v priebehu  posledných dvoch rokov. Zahŕňa celú škálu zadaní – od tradičnej modrotlače, cez odevné a bytové textílie, až po návrhy dezénov na obuv. Tieto práce vznikali ručne, v dielňach školy, ale i  v spolupráci s priemyslom na Slovensku a v Čechách.

Autorkami týchto prác sú študentky 2. až 6. ročníka Ateliéru textilného dizajnu VŠVU: Zuzana Korčáková, Romana Skladanová, Terézia Omastová, Kristína Sekerová, Anna Kasanová, Zuzana Zmateková, Anna Zuziaková, Andrea Ševčíková, Lenka Černá, Andrea Zendeková, Margaréta Drugdová, Radka Dudášová, Iva Těthalová, Jana Borová, Daniela Šustáková, Ľubica Humeníková, Dominika Kubičková. V ich tvorbe cítiť a vidieť inventnosť, kreativitu, ale i precíznosť prevedenia do materiálu, s ktorým pracujú.

Koncepcia ateliéru kladie dôraz na proces tvorby dizajnu, chápanie potreby vzniku nového textilného produktu, realizáciu a v konečnom dôsledku uplatnenie v reálnom spotrebiteľskom živote. Zámerom tohto ateliéru je teda vychovávať komplexne vzdelaného, kreatívneho textilného dizajnéra, ktorý bude schopný začleniť sa do súčasného sveta textilného dizajnu v slovenskom a európskom kontexte. Ateliér textilného dizajnu VŠVU sa pravidelne zúčastňuje domácich i medzinárodných textilných výstav , veľtrhov a súťaží. Študenti Ateliéru textilného dizajnu VŠVU svojimi prácami pravidelne získavajú ocenenia doma i v zahraničí – Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Nórsko, Česko, Čína…

Ateliér od r. 2005 je členom medzinárodnej asociácie “Rooms for free”, podporovanej spoločnosťou textilných priemyselníkov severovýchodného Nemecka, ktorá zoskupuje ateliéry textilného dizajnu 18-tich európskych vysokých škôl a podporuje mladých dizajnérov ponukou stáží v profesionálnych firmách. Vďaka členstvu v tomto združení sa študenti ateliéru zúčastňujú medzinárodných workshopov a každoročne sa prezentujú na medzinárodnom veľtrhu textilu – Heimtextil vo Frankfurte n/Mohanom.

Ateliér textilného dizajnu sa pravidelne prezentuje na domácej i zahraničnej scéne formou výstav, už spomenutých veľtrhov, workshopov, seminárov a študentských súťaží, čím študenti získavajú prehľad, skúsenosti a možnosť vzájomnej konfrontácie. Významné ocenenia získané Ateliérom textilného dizajnu VŠVU, prehľad výstav a súťaží sú umiestnené v rámci inštalácie výstavy, ktoré Vám dávam do pozornosti.

V závere by som chcela spomenúť úspech jednej zo žiačok M.A. Márie Fulkovej, Mgr. art. Zuzany Šišovskej, ktorá iba nedávno získala prestížnu Cenu Profesora Jindřicha Halabalu na 7. ročníku medzinárodnej súťaži, vypísanej Slovenským centrom dizajnu, v sektore Nábytkový dizajn. Blahoželáme !

Nitra, 01.02.2012       PhDr. Marta Hučková

Atelier textilneho dizajnu vsvu (1)Atelier textilneho dizajnu vsvu (2)Atelier textilneho dizajnu vsvu (3)Atelier textilneho dizajnu vsvu (4)Atelier textilneho dizajnu vsvu (5)Atelier textilneho dizajnu vsvu (6)Atelier textilneho dizajnu vsvu (7)Atelier textilneho dizajnu vsvu (8)Atelier textilneho dizajnu vsvu (9)Atelier textilneho dizajnu vsvu (10)Atelier textilneho dizajnu vsvu (11)