11.10.2007

18.11.2007

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07 ARCHITEKTÚRA 07

Súčasná architektúra západoslovenského regiónu...

Miesto konania výstavy:Salón, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:11.10.2007
Trvanie výstavy: 18.11.2007

Kurátor: PhDr. Marta Hučková, Ing. arch. Tibor Zelenický

Súčasná architektúra západoslovenského regiónu

20. storočie znamenalo pre vývoj architektúry z jej historického slohového vývoja revolúciu, ktorá bola podmienená nielen významnými udalosťami, ktoré nastali vo vývoji celosvetovej spoločnosti nielen v oblasti vedy, techniky, v myslení, ale i v umeleckom prejave a architektúre. Dynamika architektúry podnietila niektoré umelecké smery a teórie, v ktorých našla svoje ideové a programové vyjadrenie a stala sa určujúcim činiteľom v kontexte modernej architektúry.

Po dlhšej časovej odmlke (2001), kedy sa prezentovali svojou architektonickou tvorbou nitrianski architekti – Nitrianska galéria dáva v súčasnosti priestor prezentácii architektov západoslovenského regiónu, ktorí sa svojou architektonickou tvorbou významne podieľajú na estetizácii slovenských miest, dedín i tvorby krajinného prostredia a v konečnom dôsledku nadväzujú na celosvetový trend, nielen európskeho kontextu.

Na výstave „Architektúra 07“ – Súčasná architektúra západoslovenského regiónu – sa prezentuje takmer 40 autorizovaných architektov tvoriacich či už samostatne, alebo v kolektívoch. Tí sa prezentujú architektonickými projektmi, realizáciami, súťažami i modelmi. Zastúpená je stredná i mladšia generácia, ktorá nám touto výstavou dáva možnosť nazrieť do ich tvorivých ateliérov.

Súčasná moderná architektúra využíva najmodernejšie stavebné technológie a materiály, ktoré architekti invenčne využívajú pri svojich realizáciách či sa to už týka obytných objektov, interiérov, výstavníctva a dizajnu, priemyselných parkov, sakrálnych stavieb, rekonštrukcií, sanácií významných historických a kultúrnych pamiatok, alebo veľmi dôležitej súčasti životného prostredia – riešení oddychových a peších zón, v rámci krajinného inžinierstva.

Cieľom a zámerom tejto výstavy je prezentovať tvorbu architektov západoslovenského regiónu, ktorí v súčasnosti majú veľmi veľký podiel na „tvarovaní a estetickom vzhľade“ krásneho Slovenska. Výstava súčasne chce poodkryť anonymitu stavieb, okolo ktorých v tom-ktorom meste prechádzame, architektúru parkov, spomenutých oddychových a peších zón. Obdivujeme ich nápadité i citlivé riešenie vo vzťahu k okolitej obytnej i historickej zástavbe. Nevieme však, kto je ich autorom. Myslím, že by bolo veľmi vhodné, aby na týchto objektoch, tak ako na historických budovách, bolo uvedené autorstvo. V konečnom dôsledku si to zaslúžia – autori projektu, objekt i verejnosť.

PhDr. Marta Hučková