Vystavujúci:
Študenti Katedry architektonickej tvorby
v spolupráci so študentmi Katedry dizajnu VŠVU

Kurátori:
Doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD.
Mgr. art. Ing. Richard Schlesinger, PhD.
Mgr. art. Tomáš Augustín

Termín konania:
26. 1. – 5. 3. 2017

Vernisáž:
štvrtok, 26. januára 2017 o 18:00

Miesto konania:
Salón
Na stiahnutie:

Pozvánka [pdf]
Tlačová správa [pdf]
Mediálna odozva:

Na výstave môžete... (nasanitra)

Pohľady z výstavy pred vernisážou:

     
Vernisáž výstavy:

              

ARCHITEKTONIKA 2017

Výstava ponúka prierez činnosti Inžinierskeho kabinetu Katedry architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave...

Výstava Architektonika 2017 v priestoroch Salónu Nitrianskej galérie ponúka prierez činnosti Inžinierskeho kabinetu Katedry architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Súbor prác študentov bol realizovaný v rámci architektonicko-inžinierskych predmetov a v spolupráci s Katedrou Dizajnu VŠVU.

Architektonika vždy reflektuje požiadavky svojej doby. Úloha konštrukcie, bez ktorej by nebola žiadna forma ani funkcia, nadobudla v súčasnej architektonickej tvorbe úplne nový rozmer. Konštrukcia a technologické metódy v súčasnosti často rozhodujú o architektúre stavby. Nové technológie umožňujú realizáciu stavieb, ktoré majú čoraz väčšie rozpätie a sú čoraz ľahšie. Stierajú sa rozdiely medzi konštrukciou, stavbou a jej charakteristickou formou. Typickým znakom architektúry súčasnosti je jednota funkcie, konštrukcie a formy. Diela dnešných tvorcov sú syntézou dvoch konceptov: umeleckého a konštrukčného. Konštrukcia navrhnutá logicky, v zhode s princípmi statiky, je zároveň konštrukciou estetickou, teda takou, o akej zvykneme hovoriť ako o peknej architektúre. Jedným z hlavných motívov kabinetu je spájanie termínov Fine art a Structural engineering.

Modely sú vypracované ako fyzické zmenšeniny staticko-konštrukčného systému. Výhodou takto spracovaných modelov oproti virtuálnym 3D modelom je možnosť priamo verifikovať statické zákonitosti. Tento spôsob preverenia funkčnosti jednotlivých nosných princípov je možné aplikovať v praxi pri navrhovaní rôznych architektonických objektov. Estetika rovnako ovplyvňuje premýšľanie nad konštrukčným detailom. Tento praktický vyučovací proces je v súčasnosti na ústupe pre vysoký vplyv digitálnych technológií, ktoré simulujú virtuálnu predstavu o priestore ako aj o objekte. Samotný zážitok však prináša vytvorenie fyzického modelu z reálneho materiálu. Je to určitý návrat z virtuálneho sveta do toho hmatateľného. Rôznorodosť projektov zanecháva myseľ stále dynamickú, ale to neznamená, že je nutné riešiť vždy nový prototyp konštrukcie. Efektivita a estetika v mnohých riešeniach vychádza práve zo základných konštrukčných princípov.

Cieľom výstavy ARCHITEKTONIKA 2017 je prezentácia činnosti Inžinierskeho kabinetu KAT (Katedry architektonickej tvorby) VŠVU v Bratislave ako aj širšia prezentácia kreatívnych riešení študentov pri navrhovaní architektonicko-inžinierskych diel. Je určená nielen študentom, pedagógom a odbornej verejnosti, ale aj ostatným záujemcom o architektonické navrhovanie.


Pohľady z výstavy: