Vzdelávacie programy je potrebné si objednať telefonicky, písomne alebo emailom minimálne sedem dní vopred. Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na nasledujúcej adrese:

Mgr. Elena Tarábková
galerijná pedagogička 
Nitrianskej galérie
Župné námestie 3
949 01 Nitra

Tel.: 037 / 657 9641
Fax: 037 / 657 9642

pedagog[@]nitrianskagaleria.sk
elena.tarabkova[@]nitrianskagaleria.sk

FB stránka ateliéru
VSTUPNÉ: 1€ (v cene je zahrnutá prehliadka výstavy, lektorský výklad a výtvarný materiál) MIESTO: výstavné priestory a ateliér

Prihlasovanie
pedagog@nitrianskagaleria.sk
tel.: 037/ 657 96 41 Maximálny počet: 25 detí

Vzdelávacie programy

Srdečne Vás pozývame na tvorivé výtvarné dielne

Aktuálne vzdelávacie programy výtvarného ateliéru:
ATELIÉR NG / VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE pre školské skupiny

PROGRAM:

Sprievodný program k výstave Temporary Paradises
Prednáška s tvorivou výtvarnou dielňou
12. 4. 2019 o 10:00 hod. / pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, SŠ, VŠ …
120 min.
VSTUP VOĽNÝ ( v cene je zahrnutá  komentovaná prehliadka výstavy, prednáška,  diskusia s autorkou výstavy a výtvarný materiál)
MIESTO: Bunker a ateliér
Autorka výstavy a prednášajúca: Marika Volfová
Lektor tvorivej dielne: Elena Tarábková
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 25 žiakov

Galerijný program k výstave JÁN ŠIPÖCZ — ALBUM
15. marec – 12. máj 2019
od 10:00 / pre ŠZŠ, spojené školy, …
od 12:00 / pre MŠ, ZŠ, SŠ, …
od 14:00 / pre ZUŠ, školské družiny, …
60-90 min.
VSTUPNÉ:1€ ( v cene je zahrnutá prehliadka výstavy, lektorský výklad a výtvarný materiál)
MIESTO: výstavné priestory a ateliér
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 25 žiakov

TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ!
11. ročník 
Galerijný vzdelávací program je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, s výtvarným nadaním a talentom v školských skupinách, vo veku od 8 do 18 rokov.

PROGRAM:

26. 3. – 5. 4. 2019
PRÍBEHY  
Animačný program k  aktuálnej výstave  Ján Šipöcz – Album
Hlavná výtvarná aktivita: kolorovaná kresba, koláž
Miesto: Salón, ateliér, Nitrianska galéria

9. 4. – 30. 4. 2019
OKNÁ ŽUPNÉHO DOMU 
Animačný program k architektúre Župného domu v Nitre
Hlavná výtvarná aktivita: reliéfna koláž z rôznych druhov papiera a iných výtvarných a alternatívnych materiálov
Miesto: námestie pre galériou, nádvorie galérie, ateliér galérie

(pripravujeme) 
2. 5. – 10. 5. 2019
21. 5. – 29. 5. 2019
ODKAZY V OBRAZE
Animačný program k vybraným zbierkovým predmetom zo zbierkového fondu Nitrianskej galérie
Hlavná výtvarná aktivita: určí sa koncom apríla
Miesto: Farebná galéria (prízemie), Reprezentačné sály (1.poschodie), ateliér (3. poschodie), Nitrianska galéria

September 2019
OKNÁ ŽUPNÉHO DOMU II.  
Animačný program k architektúre Župného domu v  Nitre
Hlavná výtvarná aktivita: modelovanie reliéfu s keramickej hliny, kolorovanie reliéfu engobami, dotvorenie slnenou drťou
Miesto: Námestie pre galériou, nádvorie galérie, ateliér galérie

Október – november 2019
ODKAZY V OBRAZE II.
Animačný program k vybranej  aktuálnej výstave  Nitrianskej galérie – Podoby slobody / Faces of Freedom
Hlavná výtvarná aktivita: určí sa v septembri podľa výberu vystavených diel aktuálnej výstavy
Miesto: Reprezentačné sály (1.poschodie), ateliér (3. poschodie), Nitrianska galéria
Lektor: Elena Tarábková
Po prihlásení vstup voľný
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 14  žiakov

Projekt je finančne podporený Mestom Nitra

ATELIÉR MLADÝCH / VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE pre verejnosť
8. 1. – 18. 6. 2019
UTOROK
od 14:00 – 16:00 hod. / pre deti a mládež (od 5 do 18 rokov)
Výtvarné tvorivé dielne inšpirované aktuálnymi výstavami Nitrianskej galérie, zamerané na rôzne klasické a experimentálne výtvarné techniky (kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika, socha, dekor, …).
VSTUPNÉ: 1€ (v cene je zahrnutá prehliadka výstavy, lektorský výklad a výtvarný materiál)
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 15  žiakov
Miesto: Výtvarný ateliér Nitrianska galérie, Župné námestie 3, 949 01 Nitra