Mgr. Elena Tarábková
galerijná pedagogička 
Nitrianskej galérie
Župné námestie 3
949 01 Nitra

Tel.: 037 / 657 9641
Fax: 037 / 657 9642

pedagog[@]nitrianskagaleria.sk
elena.tarabkova[@]nitrianskagaleria.sk

FB stránka ateliéru

Vzdelávacie programy

Z dôvodu preventívnych opatrení prijatých v snahe zabrániť šíreniu ochorenia Covid- 19 sú vzdelávacie aktivity na pôde Nitrianskej galérie až do odvolania pozastavené. Projekt už čoskoro prejde do online priestoru.

TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ! 12. Ročník

Z  dôvodu preventívnych opatrení prijatých v snahe zabrániť šíreniu ochorenia Covid- 19 sú vzdelávacie aktivity na pôde Nitrianskej galérie až do odvolania pozastavené. Projekt už čoskoro prejde do online priestoru.

Galerijný vzdelávací program je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím s výtvarným nadaním a talentom v školských skupinách, vo veku od 8 do 15 rokov.

Hlavný cieľ galerijného programu: poznávanie umeleckých výtvarných diel a stavebných pamiatok a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrovať.

Vzdelávací  projekt, bude ukončený novembrovou  záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

Počet žiakov v skupine je obmedzený: 3 – 10 žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím s výtvarným nadaním a talentom.

Pokyny pre účastníkov tvorivých dielní Nitrianskej galérie
– Do galérie vstupujete len s ochranným rúškom alebo inak zahalenými ústami a nosom (napr. rúško, respirátor, šatka a pod.).
– Pred vstupom použite pripravenú dezinfekciu.
– Vo výstavných sieňach dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi sebou 2 metre.
– Za pracovným stolom môže sedieť 1 osoba alebo 2 súrodenci.

PRIHLASOVANIE:
Mgr. Elena Tarábková, Tel.: 037 / 657 9641, pedagog[@]nitrianskagaleria.sk
Vstup voľný
Trvanie: 45 – 90 min.
Začiatok od 10:30 hod. (utorok – piatok), alebo od 13:00 hod. (štvrtok, piatok)

Prihlasovanie:

Program TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ! 12. Ročník:

ŽUPNÝ DOM
8. september – 13. november 2020
Animačný program k architektúre Župného domu v Nitre (komentovaná prehliadka, vyplnenie pracovného listu, výtvarná reflexia na vybraný architektonický detail stavby, hodnotenie prác žiakov)

Viac o Župnom dome nájdete tu: https://nitrianskagaleria.sk/o-nas/zupny-dom/
Hlavná výtvarná aktivita: maľba na textil
Technika: kresba fixkami, maľba farbami na hodváb
Materiál: podšívka, farby na hodváb, rôzne hrúbky a farby fixiek
Miesto: Námestie pre galériou, nádvorie galérie, Nitrianska galéria, Farebná galéria

MEŠTIANSKY  DOM
8. september – 13. november 2020
Animačný program k architektúre meštianskeho domu na Samovej ulici č. 1 v Nitre (komentovaná prehliadka, vyplnenie pracovného listu, výtvarná reflexia na vybraný architektonický detail stavby, hodnotenie prác žiakov)
Hlavná výtvarná aktivita: maľba na textil
Technika: kresba fixkami, maľba farbami na hodváb
Materiál: podšívka, farby na hodváb, rôzne hrúbky a farby fixiek
Miesto: Samova ulica v Nitre, nádvorie galérie, Nitrianska galéria, Farebná galéria

ODKAZY V OBRAZOCH III.
8. september – 16. október 2020
Animačný program k zbierkovým predmetom  Nitrianskej galérie – výstava Odkazy súčasného umenia  (komentovaná prehliadka, vyplnenie pracovného listu, práca s didaktickými pomôckami, výtvarná, slovná/písomná, pohybová, dramatická reflexia na vybrané umelecké dielo, hodnotenie prác žiakov)
Viac o výstave nájdete tu:
Hlavná výtvarná aktivita: tvorba Okonožca/ koláž z textilného, výtvarného a alternatívneho materiálu
Technika: strihanie, trhanie, lepenie, skladanie, prešívanie, prišívanie, …
Materiál: rôzne druhy látok, špagátov a drobných predmetov, …
Viac o diele, s ktorým budeme pracovať: kliknite sem
Miesto: Farebná galéria, Nitrianska galéria

TAJOMSTVÁ TEXTILU
8. september – 16. október 2020
Animačný program k zbierkovým predmetom Nitrianskej galérie – výstava Odkazy súčasného umenia  (komentovaná prehliadka, vyplnenie pracovného listu, práca s didaktickými pomôckami, výtvarná, slovná/písomná, pohybová, dramatická reflexia na vybrané umelecké dielo, hodnotenie prác žiakov)

Viac o výstave nájdete tu
Hlavná výtvarná aktivita: tvorba autoportrétu, mapy/ koláž z textilného, výtvarného a alternatívneho materiálu
Technika: strihanie, trhanie, lepenie, skladanie, prešívanie, prišívanie, …
Materiál: rôzne druhy látok, špagátov, drobných predmetov, fólia, kartón, …
Viac o diele, s ktorým budeme  pracovať: kliknite sem
Miesto: Farebná galéria, Nitrianska galéria

V SIETI
3. november – 13. november 2020
(pripravujeme) Animačný program k vybranej  aktuálnej výstave  Nitrianskej galérie – František Studený  (komentovaná prehliadka, vyplnenie pracovného listu, práca s didaktickými pomôckami, výtvarná, slovná/písomná, pohybová, dramatická reflexia na vybrané umelecké dielo, hodnotenie prác žiakov)
Online expozícia: https://studeny.nitrianskagaleria.sk/
Hlavné výtvarné aktivity: tvorba rybičiek/ 3D reliéf, objekt
Technika: strihanie, trhanie, lepenie, skladanie, prešívanie, prišívanie, …
Materiál: rôzne druhy látok, rôzne druhy papierov, špagátov, drobných predmetov, fólia, kartón, …
Miesto: Salón, Farebná galéria, Nitrianska galéria

KOŠEĽA
3. november – 13. november 2020
(pripravujeme) Animačný program k vybranej  aktuálnej výstave  Nitrianskej galérie – SHIRT STRIH (komentovaná prehliadka, vyplnenie pracovného listu, práca s didaktickými pomôckami, výtvarná reflexia na vybrané umelecké dielo, hodnotenie prác žiakov)
Hlavná výtvarná aktivita: textilná koláž, aplikácia
Technika: obkresľovanie, strihanie, trhanie, lepenie, skladanie, prešívanie, prišívanie, …
Materiál: papier na strih, špendlíky, rôzne druhy látok, špagátov, nití, gombíkov, zipsov  a drobných predmetov
Miesto: Galéria mladých (prízemie, 1., 2. poschodie), Farebná galéria, Nitrianska galéria

Zmena programu vyhradená!