Vzdelávacie programy je potrebné si objednať telefonicky, písomne alebo emailom minimálne sedem dní vopred. Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na nasledujúcej adrese:

Mgr. Elena Tarábková
galerijná pedagogička 
Nitrianskej galérie
Župné námestie 3
949 01 Nitra

Tel.: 037 / 657 9641
Fax: 037 / 657 9642

pedagog[@]nitrianskagaleria.sk
elena.tarabkova[@]nitrianskagaleria.sk

FB stránka ateliéru
VSTUPNÉ: 1€ (v cene je zahrnutá prehliadka výstavy, lektorský výklad a výtvarný materiál) MIESTO: výstavné priestory a ateliér

Prihlasovanie
pedagog@nitrianskagaleria.sk
tel.: 037/ 657 96 41 Maximálny počet: 25 detí

Vzdelávacie programy

Srdečne Vás pozývame na tvorivé výtvarné dielne

Aktuálne vzdelávacie programy výtvarného ateliéru:
ATELIÉR NG / VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE pre školské skupiny

PROGRAM:

Galerijný program k výstave Žatva
17. máj – 21. jún 2019
od 10:00 / pre ŠZŠ, spojené školy, …
od 12:00 / pre MŠ, ZŠ, SŠ, …
od 14:00 / pre ZUŠ, školské družiny, …
60 — 90 min.

VSTUPNÉ:1€ ( v cene je zahrnutá prehliadka výstavy, lektorský výklad a výtvarný materiál)
MIESTO: výstavné priestory a ateliér
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 25 žiakov

TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ!
11. ročník
Galerijný vzdelávací program je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím,
s výtvarným nadaním a talentom v školských skupinách, vo veku od 8 do 18 rokov.

PROGRAM:
Výstava výtvarných prác, ktoré vznikli počas vzdelávacieho projektu Tvoriť môže každý 2018
Vernisáž výstavy: 25. júna 2019 o 12.00 hod. vo Farebnej galérii
Trvanie výstavy: 26. 6. – 31. 8. 2019
Koncepcia výstavy: Elena Tarábková
Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Mesto Nitra

(pripravujeme) 
September 2019
OKNÁ ŽUPNÉHO DOMU II.  
Animačný program k architektúre Župného domu v Nitre
Hlavná výtvarná aktivita: určí sa v septembri
Miesto: Námestie pre galériou, nádvorie galérie, ateliér galérie

Október – november 2019
ODKAZY V OBRAZE II.
Animačný program k vybranej  aktuálnej výstave  Nitrianskej galérie — Podoby slobody / Faces of Freedom
Hlavná výtvarná aktivita: určí sa v septembri podľa výberu vystavených diel aktuálnej výstavy
Miesto: Reprezentačné sály (1.poschodie), ateliér (3. poschodie), Nitrianska galéria
Lektor: Elena Tarábková
Po prihlásení vstup voľný
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 14  žiakov

Projekt je finančne podporený Mestom Nitra

    

ATELIÉR MLADÝCH / VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE pre verejnosť
8. 1. – 18. 6. 2019
UTOROK
od 14:00 – 16:00 hod. / pre deti a mládež (od 5 do 18 rokov)
Výtvarné tvorivé dielne inšpirované aktuálnymi výstavami Nitrianskej galérie, zamerané na rôzne klasické a experimentálne výtvarné techniky (kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika, socha, dekor, …).
VSTUPNÉ: 1€ (v cene je zahrnutá prehliadka výstavy, lektorský výklad a výtvarný materiál)
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.: 037/ 657 96 41
Maximálny počet: 15  žiakov
Miesto: Výtvarný ateliér Nitrianska galérie, Župné námestie 3, 949 01 Nitra

(pripravujeme)
PRÁZDNINOVÉ MAĽOVANIE

9. 7. – 16. 8. 2019
Prihlasovanie na: tel.: 037/ 657 96 41
a na pedagog@nitrianskagaleria.sk

10:00 – 12:00 hod.
Utorok a štvrtok / pre verejnosť / deti a mládež

10:00 – 12:00 hod.
Streda / pre organizované skupiny

Maximálny počet účastníkov: 15 detí
VSTUPNÉ: 1,50 €
(v cene je zahrnutý lektorský výklad k aktuálnej výstave a výtvarný materiál)
Na galerijný program je nutné sa prihlásiť aspoň tri vopred.