Okrem projektov a aktivít výtvarného charakteru otvára Nitrianska galéria svoje priestory aj iným, nevýtvarným médiám. Jedným z takýchto projektov je cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi, ktorý Nitrianska galéria odštartovala v roku 2006. Všetky besedy počas minulých ročníkov boli sprevádzané známym moderátorom Dadom Nagyom.


Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra

Vstup voľný

Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

4-3-2-1

Nitrianska Galéria srdečne pozýva na pokračovanie cyklu so súčasnými slovenskými spisovateľmi s názvom “4-3-2-1…”, ktoré v Nitrianskej galérii opäť povedie obľúbený moderátor, Dado Nagy.

Túto jeseň pokračuje 15. ročník cyklu besied, kedy sa počas mesiacov September a Október v Nitrianskej galérii predstavia Jana juráňová, Laco Kerata a Michal Tallo. Vstup na besedy je voľný.

29. 9. 2021 o 17.00 hod
Jana Juráňová

JANA JURÁŇOVÁ (1957) vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle, ako zástupkyňa šéfredaktora Slovenských pohľadov (1991 – 1993), komentátorka Slobodnej Európy, editorka viacerých knižných projektov atď. Roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt. Dodnes je jeho koordinátorkou. Jej jednotlivé práce sú preložené do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, slovinčiny a švédčiny.

7. 10. 2021 o 17.00 hod
Laco Kerata

LACO KERATA (1961) je absolventom divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení, kde získal aj doktorát z dramaturgie. V roku 1991 spolu s Blahom Uhlárom a Milošom Karáskom založili legendárne avantgardné Divadlo Stoka, v ktorom pôsobil do roku 2002 ako spoluautor a herec asi v pätnástich inscenáciách. Neskôr založil divadelné združenie MED – My Experimental Drama. Napísal viac ako dvadsať divadelných a rozhlasových hier. Vydal zbierky poézie „Hriešny spánok“ a „Prišiel som, videl som“ a drámy „Rádiové hry“ a „Večera nad mestom“ vyšli aj knižne. Ďalej vznikla zbierka poviedok Mám sa a román Zlý herec, ktorý sa dostal v roku 2010 do finále ceny Anasoft litera a vyšiel aj v českom preklade. V roku 2013 mu vyšla zbierka poviedok Malé domov, v roku 2014 ďalší román Ešte som tu a zostanem. Od roku 2015 mu v Českom rozhlase uviedli niekoľko pôvodných rozhlasových hier. V divadle Andreja Bagara v Nitre mu uviedli v roku 2017 hru „Dobro“. V roku 2019 mu vyšiel román „Suché roky“. V roku 2020 mu vyšla kniha poviedok “Na okraji mojej hory”, ktorá sa dostala do finále Anasoft litera.

26. 10. 2021 o 17.00 hod
Michal Tallo

MICHAL TALLO (1993) knižne debutoval zbierkou Antimita (2016, Drewo a srd), v roku 2018 mu v rovnakom vydavateľstve vyšla druhá básnická kniha Δ. Organizačne pracoval na niekoľkých filmových a literárnych festivaloch, je koordinátorom súťaže Básne SK/CZ, spoluzakladateľom medzinárodného literárneho festivalu Novotvar, vo vydavateľstve BRAK spoluvedie básnickú edíciu Lentikular. Jeho tvorba bola preložená do mnohých jazykov a publikovaná v niekoľkých zahraničných antológiách; ukrajinský preklad zbierky Antimita vyšiel v roku 2018 vo vydavateľstve Krok. V roku 2020 bol nominovaný na medzinárodnú Cenu Václava Buriana. Pravidelne moderuje autorské čítania a diskusie o súčasnej literatúre a filme. Básne, prózu a texty o filmoch či knihách publikuje v časopisoch a v rozhlase doma aj v zahraničí (Vlna, Glosolália, Vertigo, Kapitál, Tvar, A2, Listy a i.). Príležitostne prekladá súčasnú angloamerickú poéziu. Jeho nová zbierka Kniha tmy vychádza na jeseň 2021 vo vydavateľstve Literárna bašta.

Vstup: voľný
miesto konania: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra


PROGRAM BESIED: PRVÝ POLROK 2021

15. mája 2021 — FRANTIŠEK KOZMON
František Kozmon (1988) pochádza z Nitry. Vyštudoval masmediálnu komunikáciu v Trnave a v súčasnosti žije a tvorí v Bratislave. Zúčastnil sa viacerých poviedkových súťaží a experimentoval s rôznymi knižnými žánrami. Do žánru detektívok sa autorsky pustil s debutom Posledný prípad kapitána Čontoša, s ktorým zvíťazil v súťaži Detektívka 2014. Jeho detektívky väčšinou spoznáte podľa jednoslovných názvov: Potkan, Rosnička, Vlk, Kukučka a Volavka. V roku 2020 vyšla ďalšia z detektívnych kníh s názvom Červ.

            

20. júla 2021 — MICHAL HVORECKÝ
Michal Hvorecký (1976) vyštudoval estetiku. Píše poviedky, romány a blogy. Jeho knihy vyšli v ôsmich jazykoch. Z nemčiny prekladá prózu a divadelné hry. Pracuje v Goetheho inštitúte. V roku 2009 získal v Berlíne Medzinárodnú novinársku cenu a roku 2010 Cenu Nadácie Tatra Banky za umenie – Mladý tvorca.

      

17. augusta 2021 — PAVOL RANKOV
Pavol Rankov (1964) študoval knihovedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde aj pracuje na Katedre knižničnej a informačnej vedy. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje koncepciám a teóriám z oblasti masmédií, reklamy, informačných technológií a kultúry. (zdroj: litcentrum.sk) Venuje sa písaniu poviedok. Debutoval zbierkou poviedok S odstupom času (1995), ktorá sa vyznačuje nadväznosťou na tradície svetového i domáceho fantastického realizmu. V roku 2020 sa stal laureátom 14. ročníka Ceny Európskej knihy, za titul Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) z roku 2011, vo francúzskom preklade od Michela Chasteaua.

Vstup voľný.
Vstup na aktuálnu výstavu pred a po besede zdarma.

  


Archív:

4-3-2-1 (1) 4-3-2-1 (2) 4-3-2-1 (3) 4-3-2-1 (4) 4-3-2-1 (5) 4-3-2-1 (6) 4-3-2-1 (7)