12. ročník cyklu komorných koncertov
Koncertná sála Župného domu
Nitrianska galéria

Dospelí: 6 EUR
permanentka: 36 eur
Študenti, deti, dôchodcovia: 4 EUR
permanentka: 24 eur


Tlačová správa na stiahnutie

Galéria hudby

Cyklus komorných koncertov

PROGRAM PRE PRVÝ POLROK:

30. marec 2017 o 18.00 hod.
Josef Špaček (CZ) – husle
Miroslav Sekera (CZ) – klavír
Program: B. Smetana, N. Paganini, J. Brahms, E. W. Korngold, G. F. Händel/J. Halvorsen

     

5. apríl 2017 o 18.00 hod.
Eugen Prochác – violončelo
Rajmund Kákoni – akordeón
Program: A. Vivaldi, P. Hindemith, M. Rostropovič, S. Cincadze, J. Hatrík, P. Zagar, M. Piaček, A. Piazzolla

     

3. máj 2017 o 18.00 hod.
Quasars Ensemble
Ivan Buffa – dirigent
Program: I. Buffa,
M. Jarrell, G. Grisey

     

15. máj 2017 o 18.00 hod.
Eugen Indjić (USA/FR) – klavír
Program: F. Chopin

     

Zmena programu vyhradená.


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


Galéria hudby je cyklus komorných koncertov zameraných na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Progresívnou dramaturgiou chce prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby a prispieť k rozvoju kultúrneho života v nitrianskom regióne.

Archív

 archív GH (1) archív GH (2) archív GH (3) archív GH (4) archív GH (5) archív GH (6) archív GH (7)