https://www.nitrianskagaleria.sk/

Now on

(SK) Tvorivé  výtvarné  dielne  k výstave Odkazy súčasného umenia — II. časť

(SK) Tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia — II. časť

(SK) Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

(SK) Vzdelávacie programy

(SK) Vzdelávacie programy

(SK) Z dôvodu preventívnych opatrení prijatých v snahe zabrániť šíreniu ochorenia Covid- 19 sú vzdelávacie aktivity na pôde Nitrianskej galérie až do odvolania pozastavené. Projekt už čoskoro prejde do online priestoru.