https://www.nitrianskagaleria.sk/

Exhibitions archive

MILAN PAŠTÉKA, 1931 – 1998

MILAN PAŠTÉKA, 1931 – 1998

A notable personality of Slovak painting Milan Paštéka (1931 – 1998) belongs to the most distinctive phenomenons of our art of the end of 1960's...

(SK) Svetlo a tieň

(SK) Svetlo a tieň

(SK) Výstava absolventských výtvarných prác z troch základných umeleckých škôl Nitrianskeho kraja

EVA HETTMER – DIVOČINA

EVA HETTMER – DIVOČINA

(SK) Rôznorodosť umeleckých žánrov, techník i námetov v tvorbe autorov má individuálnu kreatívnu odozvu. Jeden a ten istý námet každý z nich pretlmočí iným výtvarným jazykom i rukopisom...

DIPLOM 2012

DIPLOM 2012

(SK) XIV. ročník tejto výstavy s názvom Diplom 2012 nadviaže na predchádzajúce ročníky prezentácie tvorby absolventov Pedagogickej fakulty ...

Blažej Baláž – EINEMU

Blažej Baláž – EINEMU

The exhibition project of Blažej Baláž, entitled EINEMU, does not represent a retrospective exhibition literally. Despite it is constructed from the artworks of the last decade the author presents only the fragments of the strategies of his artistic language ...

NITRO INTRO

NITRO INTRO

An exhibition of the graduates of Prague’s Academy of Fine Arts Lucie Skřivánková, David Helán and David Hřivňacký embarking on the description of hygiene of creative enlightenment ...

FOOTSTEPS by Cyril and Method

FOOTSTEPS by Cyril and Method

(SK) Záverečná výstava najlepších výtvarných prác účastníkov tvorivých výtvarných dielní „V stopách Cyrila a Metoda“...

(SK) ZO ZBIEROK NITRIANSKEJ GALÉRIE / 1777 – 30. roky 20. storočia

(SK) ZO ZBIEROK NITRIANSKEJ GALÉRIE / 1777 – 30. roky 20. storočia

(SK) Výstava prezentuje výber diel zo zbierok Nitrianskej galérie so zameraním na staršie umenie, ktorý sme časovo rámcovali koncom 18. storočia a 30. rokmi 20. storočia...

Rear Projection

Rear Projection

The presented exhibition project of young conceptual artist, painter Roman Gajdoš is legible in more directions that complete one picture...

Retrospektíva

Retrospektíva

(SK) Akad. sochár Milan Marciňa (1946) prináleží k súčasným produktívnym umelcom nitrianskej proveniencie. Verejnosti sa predstaví prierezom svojej doterajšej tvorby ...