Petra Nováková – Ondreičková: Z cyklu Mali duše ako večne zastlané postele

Akvizícia diel Petry Novákovej Ondreičkovej vychádza z dlhodobej nákupnej politiky Nitrianskej galérie, ktorá sa snaží do svojho zbierkového fondu doplniť nedostačujúce zastúpenie ženských autoriek....

     

Inv. č.: F-144
Autor: Petra Nováková Ondreičková
Názov diela: Bez názvu (Z cyklu Mali duše ako večne zastlané postele)
Rok vzniku: 1993
Technika: kombinovaná (koláž, papier, podlepenie, vyrezávanie, vystrihovanie)
Materiál: papier, rám, sklo
Rozmery: 47x 35 cm
Značenie: podpis predná strana papiera, vľavo dole ceruzou „ Ondreičková“ Nováková Petra; zadná strana papiera, v strede hore: ceruzou „Mali duše, riadok nižšie WOW“; zadná strana papiera v strede dole ceruzou  „ Petra Ondreičková“, riadok nižšie  „1993“ 2.krát (Nováková, Petra).

Inv.č.: F-145
Autor: Petra Nováková Ondreičková
Názov diela: Bez názvu (Z cyklu Mali duše ako večne zastlané postele)
Rok vzniku: 1993
Technika: kombinovaná (koláž, papier, podlepenie, vyrezávanie, vystrihovanie)
Materiál: papier, rám, sklo
Rozmery: 38x 68 cm
Značenie: podpis predná strana papiera, vľavo dole ceruzou „Ondreičková“ Nováková Petra; zadná strana papiera, v strede hore: ceruzou „Mali duše, riadok nižšie WOW“; zadná strana papiera v strede dole ceruzou  „Petra Ondreičková“, riadok nižšie  „1993“ 2.krát (Nováková, Petra).

Inv.č.: F-146
Autor: Petra Nováková Ondreičková
Názov diela: Kvet (Z cyklu Mali duše ako večne zastlané postele)
Rok vzniku: 1993
Technika: kombinovaná (koláž, papier, podlepenie, vyrezávanie, vystrihovanie)
Materiál: papier, rám, sklo
Rozmery: 50 x 50 cm
Značenie: podpis predná strana papiera, vľavo dole ceruzou „Ondreičková“ Nováková Petra; zadná strana papiera, v strede hore: ceruzou „Mali duše, riadok nižšie WOW“; zadná strana papiera v strede dole ceruzou „Petra Ondreičková“, riadok nižšie  „1993“ 2.krát (Nováková, Petra).

Inv. č.: F-147
Autor: Petra Nováková Ondreičková
Názov diela: Tulipán (Z cyklu Mali duše ako večne zastlané postele)
Rok vzniku: 1993
Technika: kombinovaná (koláž, papier, podlepenie, vyrezávanie, vystrihovanie)
Materiál: papier, rám, sklo
Rozmery: 60x 49cm
Značenie: podpis predná strana papiera, vľavo dole ceruzou „Ondreičková“ Nováková Petra; zadná strana papiera, v strede hore: ceruzou „Mali duše, riadok nižšie WOW“; zadná strana papiera v strede dole ceruzou  „Petra Ondreičková“, riadok nižšie  „1993“ 2.krát (Nováková, Petra).

Inv. č.: F-148
Autor: Petra Nováková Ondreičková
Názov diela: Mikroskop (Z cyklu Mali duše ako večne zastlané postele)
Rok vzniku: 1993
Technika: kombinovaná (koláž, papier, podlepenie, vyrezávanie, vystrihovanie)
Materiál: papier, rám, sklo
Rozmery: 47x 35cm
Značenie: podpis predná strana papiera, vľavo dole ceruzou „Ondreičková“ Nováková Petra; zadná strana papiera, v strede hore: ceruzou „Mali duše, riadok nižšie WOW“; zadná strana papiera v strede dole ceruzou  „Petra Ondreičková“, riadok nižšie  „1993“ 2.krát (Nováková, Petra).

Akvizícia diel Petry Novákovej Ondreičkovej vychádza z dlhodobej nákupnej politiky Nitrianskej galérie, ktorá sa snaží do svojho zbierkového fondu doplniť nedostačujúce zastúpenie ženských autoriek. Päť objektov od tejto umelkyne  (Tulipán, Mikroskop, Bez názvu, Bez názvu, Kvet) pochádza z cyklu Mali duše ako večne zastlané postele (1993). Ide o diela, ktoré vytvorila v prvej polovici 90-tych rokov, kedy výrazne zarezonovala ako mladá začínajúca autorka. Ako hovorí autorka: „Duša je pre mňa niečo ako nefyzická existencia bytosti – človeka. Rovnako ako prázdna zastlaná posteľ. Uvedomuješ si človeka, ale fyzično chýba. Je taktiež symbolom oddychu. V obrazoch je priestor nahradený dierou. Práve diera je dušou obrazu, pretože v nej sa pohybujú tiene. Zastlaná posteľ je pre mňa taktiež symbolom spomienok odložených „na potom“.“

Nitrianska galéria  pripravila v roku 2017 v Reprezentačných sálach doteraz najrozsiahlejšiu autorskú prezentáciu umelkyne na Slovensku (Morseovka), kde autorka Morseovu abecedu spodobovala svetlami nočného mesta.

Petra Nováková -Ondreičková (1968)študovala na ŠUP v Bratislave (oddelenie textilného výtvarníctva: J.Berger, K.Pichler) a na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (Ateliér textilnej alternatívy: A. Matasová). Na slovenskej výtvarnej scéne zarezonovala ako autorka generácie, ktorá nastúpila v 90.rokoch 20.storočia. Zúčastnila sa mnohých kultových výstav, ktoré sú už súčasťou slovenských dejín umenia 20.storočia: napr. Marginália (PGU Žilina, 1994), Pars pro toto (SNG Bratislava, 1998), Slovak Art for Free (Biennale di Venezia, SK-CZ pavilón, 1999). Je držiteľkou Grand Prix Bienále voľného umenia SVÚ v roku 2012.Kontinuálne tvorí od ukončenia štúdií na UMPRUM, avšak po spoločenských zmenách akoby jej meno a tvorba končili, strácali sa na hranici našich štátov: Česka a Slovenska. Pre istú časť publika je vnímaná ako Slovenka žijúca v Prahe, ktorá nepatrí už do kontextu lokálnych dejín umenia, čo však nie je pravda. Petra Nováková – Ondreičková svojím vyhraneným, ale neagresívnym životným postojom, umením určite patrí do kontextu „česko-slovenskej“ výtvarnej scény, i keď žije a pracuje najmä v Prahe.

– Ľudmila Kasaj Poláčková


Literatúra:

KASAJ POLÁČKOVÁ, Ľudmila: Petra Nováková – Ondreičková_ Morseovka. Bratislava: NG. 2017.


Akvizície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.