(SK) DECAYED EYE I.

(SK) Plnofarebná skladačka obsahuje kurátorský text, výber reprodukovaných diel autorov prezentovaných na výstave.
Publikácia je vypredaná