https://www.nitrianskagaleria.sk/

S-T

Alexander Trizuljak — Portrait of a Woman

Alexander Trizuljak — Portrait of a Woman

Alexander Trizuljak was an important representative of Slovak sculpture of the 20th Century...

Patrik Ševčík — Conformism

Patrik Ševčík — Conformism

Two of the Conformism – Alternative cycle canvases are a part of the Nitra Gallery collection and they come from Ševčík’s early period...

Erik Šille — Untitled

Erik Šille — Untitled

Erik Šille is probably the best known member of a distinctive generation of painters that are associated with the 4th Studio of Ivan Csudai at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava....

(SK) Ján Triaška: zo série Transkripcia

(SK) Ján Triaška: zo série Transkripcia

(SK) Rozmernejšie formáty diel, ktoré vznikli svojou “sebarecykláciou” autorových starších diel z cyklov Oheň a dym a Bytová jednotka...

(SK) Lucia Tallová — zo série Paper Stories

(SK) Lucia Tallová — zo série Paper Stories

(SK) Paper Stories je spoločný názov pre sériu šiestich drobných maliarskych zásahov do privlastnenej fotografickej predlohy...

Ivana Sláviková — Cervus Elaphus (Red Deer) 1,2

Ivana Sláviková — Cervus Elaphus (Red Deer) 1,2

For Sláviková’s artwork, the action of touching is one of the most defining characteristics of her oeuvre.

(SK) Olja Triaška Stefanovič
 — fotografie zo série Bývalé priestory

(SK) Olja Triaška Stefanovič
 — fotografie zo série Bývalé priestory

(SK) Vo fotografickej sérii Bývalé priestory autorka zaznamenáva vyprázdnené priestory bez ľudskej prítomnosti. Dokumentuje opustené, schátralé, nefunkčné, či už neexistujúce objekty zväčša zviazané s Bratislavou...

(SK) Ľubo Stacho — Výklad Hydina, Obchodná ulica č. 24

(SK) Ľubo Stacho — Výklad Hydina, Obchodná ulica č. 24

(SK) Umelecký projekt Výklad Hydina, Obchodná ulica je časozberným projektom, v ktorom autor zachytáva premenu výkladu na Obchodnej ulici v Bratislave.

Pavol Tóth: Doing her Hair

Pavol Tóth: Doing her Hair

Female figure inspired sculptor Pavol Tóth for a long time. This motive dominated his works since the sixties of 20th C.

Maximilián Schurmann: Cyril and Methodius

Maximilián Schurmann: Cyril and Methodius

(SK) V každej historickej etape národa je potrebné ponárať pohľady i do vzdialenej minulosti života predkov, pretože ich prostredníctvom sa spoznávajú korene národného a kultúrneho bytia, osudy generácií i jednotlivcov...