https://www.nitrianskagaleria.sk/

Publications

Danuta Binder / Pavol Binder

Danuta Binder / Pavol Binder

(SK) Katalóg k výstave Danuta Binder a Pavol Binder – Bez názvu, ktorá sa uskutočnila v termíne 11. 5. – 11. 6. 2005 v Nitrianskej galérii v koncepcii Mgr. Adriany Čeleďovej...

BezV3e

BezV3e

(SK) Katalóg k výstave Bezvetrie, ktorá sa uskutočnila v termíne 16. 10. 2005 – 22. 1. 2006 v Nitrianskej galérii v koncepcii Mgr. Adriany Čeleďovej...

Diary 2006

Diary 2006

(SK) Nitrianska galéria chce oboznamovať širokú verejnosť so svojím zbierkovým fondom, ktorý žiaľ z priestorových dôvodov nemôže galéria sprístupniť formou stálej expozície...

Edmund Massányi in memoriam (1907–1966)

Edmund Massányi in memoriam (1907–1966)

Sold out

Diary 2005

Diary 2005

(SK) Diár na rok 2005 vyšiel k výstave, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti významného výročia založenia Nitrianskej galérie a Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre...

Peter Bartoš

Peter Bartoš

(SK) Peter Bartoš je z mnohých hľadísk jednou z ťažiskových postáv slovenského neo-avantgardného výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia... (vypredané)

Maximilián Schurmann (1890 – 1960)

Maximilián Schurmann (1890 – 1960)

According to contemporary art literature, Maximilian Schurmann, the painter, draughtsman and graphic artist, can be considered as a significant figure in Slovak art history. He most consistently applied the techniques of impressionism...