https://www.nitrianskagaleria.sk/

Publications

(SK) FILM. Directed by Artists

(SK) FILM. Directed by Artists

(SK) Katalóg bol vydaný pri príležitosti výstavy FILM. Directed by Artists 2/Film v súčasnom umení, ktorá sa konala v termíne 10. 10. 2013 – 24. 11. 2013 v Reprezentačných sálach NG

(SK) Marko Blažo – TICHO A POKOJ

(SK) Marko Blažo – TICHO A POKOJ

(SK) Katalóg TICHO A POKOJ je vydaný pri príležitosti monografickej výstavy tvorby jedného z najvýznamnejších výtvarníkov mladšej strednej generácie, Marka Blaža.

Let’s Dance

Let’s Dance

Full-color, 32 page, Slovak-English catalog documents the exhibition Let's Dance by the artistic duo JC Mountain Schmied...

(SK) Spomienka na sochárku / Zuzana Marciňová – Hetminská (1944 – 2002)

(SK) Spomienka na sochárku / Zuzana Marciňová – Hetminská (1944 – 2002)

(SK) Vydaný katalóg je prejavom úcty k tvorbe, k životu skromnej, ušľachtilej a významnej sochárskej osobnosti slovenskej výtvarnej kultúry...

(SK) Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu

(SK) Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu

(SK) Zborník prináša prepis prednášok zo sympózia Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu, ktoré sa uskutočnilo na pôde Nitrianskej galérie...

(SK) Jozef Kostka, klasik slovenskej sochárskej moderny

(SK) Jozef Kostka, klasik slovenskej sochárskej moderny

(SK) Skladačka bola vydaná pri príležitosti výstavy Jozef Kostka, klasik slovenskej sochárskej moderny, ktorá sa konala v termíne 21. 3. – 28. 4. 2013 v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie...

Stairway to…

Stairway to…

The exhibition "Stairway to ..." was the result of a 10-day DIY punk workshop, where a group of young artists responded to an atypical exhibition space, the Youth Gallery...

FILM. Directed by Artists/Film v súčasnom umení

FILM. Directed by Artists/Film v súčasnom umení

(SK) Katalóg bol vydaný pripríležitosti výstavy FILM. Directed by Artists/Film v súčasnom umení...

Ready, Set, Go!

Ready, Set, Go!

This full colour, 64-page, Slovak-English catalogue was published on the occasion of the exhibition “Ready, Set, Go!“, which took place at the Representative Halls from July 26th until September 23rd 2012...

Kudy vede cesta ven?

Kudy vede cesta ven?

(SK) Katalóg Kudy vede cesta ven? bol vydaný pri príležitosti realizovanej výstavy s rovnomenným názvom...