https://www.nitrianskagaleria.sk/

Publications

SaBuGaM19

SaBuGaM19

Catalog of exhibitions from the open call of the Nitra Gallery in 2019

You Are the Story

You Are the Story

Exhibition Colouring Book

Stories of (After) Life

Stories of (After) Life

The bilingual catalogue

The Fetishes of Today

The Fetishes of Today

Exhibition catalog

SaBuGaM 2018

SaBuGaM 2018

Catalog documenting exhibitions from the open call of the Nitra Gallery in 2018

(SK) Marián Žilík: “Všetko je inak “

(SK) Marián Žilík: “Všetko je inak “

(SK) Katalóg vydaný ako sprievodná publikácia k výstave

I Am Not Here, I Am in Arcadia

I Am Not Here, I Am in Arcadia

Exhibition catalogue

SA BU GAM 2017

SA BU GAM 2017

Catalogue documenting exhibitions from the open call of the Nitra Gallery in 2017

(SK) Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení IV.

(SK) Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení IV.

(SK) so zameraním na fotografiu a jej premeny v čase

(SK) Príbehy (o) smrti

(SK) Príbehy (o) smrti

(SK) Publikácia ( katalóg) vo forme zborníka, bol vydaný k projektu Príbehy (o) smrti. Slovensko-anglický katalóg prináša prierez vizualitou smrti v slovenskom umení 20. storočia a súčasnosti... (publikácia je vypredaná)