https://www.nitrianskagaleria.sk/

Visual Art

(SK) Prednášky o súčasnom výtvarnom umení XI.

(SK) Prednášky o súčasnom výtvarnom umení XI.

(SK) so zameraním na KRESBU

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení X. (Online)

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení X. (Online)

so zameraním na MAĽBU
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok

(SK) Pohyb vo fotografii — workshop

(SK) Pohyb vo fotografii — workshop

(SK) Sprievodné podujatie k výstave fotografií Jána Kekeliho

(SK) afterpARTy

(SK) afterpARTy

(SK) Neformálne diskusie o umení po vernisáži

(SK) Konferencie a sympóziá

(SK) Konferencie a sympóziá

(SK) Konferencie a sympóziá zamerané na súčasnú problematiku vizuálneho umenia

Film Festivals

Film Festivals

FILM FESTIVALS ...

CREATIVE REFLECTIONS OF EXHIBITIONS

CREATIVE REFLECTIONS OF EXHIBITIONS

Creative reflection of exhibitions with art therapeutic implications are for anyone interested in art and non-traditional artistic approaches...