https://www.nitrianskagaleria.sk/

Visual Art

(SK) Pohyb vo fotografii — workshop

(SK) Pohyb vo fotografii — workshop

(SK) Sprievodné podujatie k výstave fotografií Jána Kekeliho

(SK) Prednášky o súčasnom výtvarnom umení

(SK) Prednášky o súčasnom výtvarnom umení

(SK) Prednášky o aktuálnych témach súčasného umenia

(SK) afterpARTy

(SK) afterpARTy

(SK) Neformálne diskusie o umení po vernisáži

(SK) Konferencie a sympóziá

(SK) Konferencie a sympóziá

(SK) Konferencie a sympóziá zamerané na súčasnú problematiku vizuálneho umenia

Film Festivals

Film Festivals

FILM FESTIVALS ...

CREATIVE REFLECTIONS OF EXHIBITIONS

CREATIVE REFLECTIONS OF EXHIBITIONS

Creative reflection of exhibitions with art therapeutic implications are for anyone interested in art and non-traditional artistic approaches...