https://www.nitrianskagaleria.sk/

Now on

(SK) Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX.

(SK) Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX.

(SK) so zameraním na GRAFIKU
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok

(SK) 4-3-2-1…

(SK) 4-3-2-1…

(SK) Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi

(SK) Galéria hudby

(SK) Galéria hudby

(SK) Cyklus komorných koncertov vážnej hudby