(SK) 4-3-2-1

(SK) Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi