12.05.2012

27.05.2012

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

(SK) ZO ZBIEROK NITRIANSKEJ GALÉRIE / 1777 – 30. roky 20. storočia

(SK) Výstava prezentuje výber diel zo zbierok Nitrianskej galérie so zameraním na staršie umenie, ktorý sme časovo rámcovali koncom 18. storočia a 30. rokmi 20. storočia...