(SK) deti a mládež (6 — 17 rokov)
­► utorok

dospelí ­► streda

školy a organizované skupiny ­
► utorok - piatok

Vstupné
Deti, študenti: 1 EUR
Dospelí: 2 EUR

Maximálny počet
účastníkov: 10

Miesto: Farebná galéria
nádvorie Nitrianskej galérie

Na stiahnutie:

Tlačová správa


Mediálna odozva:

Tvorivé dielne...
[My Nitrianske noviny / PDF]
Tvorivé dielne...
[My Nitrianske noviny / Link]

Rozhovor k projektu [Rádio Regina]
Na prehratie súboru je potrebný prehrávač Media player
ODKAZY SÚČASNÉHO UMENIA
Súťaž Nitrianskej galérie k výstave Odkazy súčasného umenia.

Kategórie:
deti
mládež
dospelí


PRAVIDLÁ SÚTAŽE:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci návštevníci, ktorí si v galérii pozrú výstavu Odkazy súčasného umenia. Návštevníci, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, sú povinní:
► vyzdvihnúť súťažnú brožúru pre danú vekovú skupinu,
► uviesť svoje kontaktné údaje (1 strana brožúry),
► zodpovedať všetky otázky v súťažnej brožúre.

Pri vyplňovaní brožúry môžu súťažiaci využiť akékoľvek pomôcky, ktoré majú k dispozícii (tlačové správy, (dobrovoľné) rady galerijných pracovníkov, internet a pod.). Vyplnená brožúra sa odovzdá galerijným pracovníkom pri odchode z galérie. Z vyplnených brožúr sa za účasti riaditeľky Nitrianskej galérie vyžrebujú výhercovia, ktorí získajú hodnotné ceny.

Výsledky žrebovania sa oznámia 30. októbra 2020 na webovej stránke galérie. Pracovníci Nitrianskej galérie následne skontaktujú výhercov prostredníctvom kontaktných údajov. Galéria sa zaväzuje uchovať všetky osobné údaje súťažiacich v diskrétnosti.

        
Pohľady z výstavy:

                                          

(SK) Tvorivé výtvarné dielne k výstave Odkazy súčasného umenia — II. časť

(SK) Odborný galerijný program je zameraný na interpretáciu diel/ zbierkových predmetov Nitrianskej galérie s tvorivými reflexiami návštevníkov. Edukačno- prezentačný projekt bude ukončený októbrovou záverečnou výstavou výtvarných prác účastníkov dielní spojenou s odovzdávaním cien najlepším tvorcom.

Sorry, this entry is only available in Slovak.