(SK) Koncept výstavy: Elena Tarábková

Vernisáž: 25. 6. 2014 o 11:00 hod.

Výstava potrvá do: 24. 8. 2014

Farebná galéria
Nitrianska galéria
Župné nám. 3, Nitra

Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra
Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice
Základná škola, Výčapy – Opatovce 185
Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, Handlová
Špeciálna základná škola internátna, Sama Chalúpku 315/ 16, Kremnica
Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Spojená škola, Rekreačná 393, Nová Baňa
Špeciálna základná škola, Juraja Fándlyho 751, Sereď

Ateliér mladých,
Nitrianska galéria,
Nitra


Pozvánka na výstavu:Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien:

                                      

(SK) TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ! VI. ročník

(SK) Výstava najlepších výtvarných prác hendikepovaných detí, ktoré vznikli počas 1. časti vzdelávacieho projektu Tvoriť môže každý!
Vzdelávací projekt finančne podporili:
Mesto Nitra a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sorry, this entry is only available in Slovak.